Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, december 2021

Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe največje doslej

V letu 2021 je bilo izdanih skoraj 7.000 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 17 % več kot v 2020 in največ doslej.

  • 20. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V 2021 načrtovanih več stavb in več stanovanj kot v 2020

V letu 2021 je bilo izdanih 17 % več gradbenih dovoljenj za stavbe  kot leto pred tem; 17 % več jih je bilo izdanih za stanovanjske stavbe in prav toliko več za nestanovanjske stavbe. Površina vseh stavb z gradbenimi dovoljenji je bila predvidoma večja za 27 %; površina stanovanjskih stavb je bila predvidoma večja za 22 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 33 %. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bilo v 2021 načrtovanih malo več kot 4.300 stanovanj, kar je 17 % več kot v letu pred tem. V enostanovanjskih stavbah so načrtovali 17 % več stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 15 % več  na letni ravni. Površina vseh načrtovanih stanovanj je bila predvidoma za 20 % večja od površine vseh stanovanj, načrtovanih leto pred tem. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 169 m2 (v 2020: 166 m2), stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 89 m2 (v 2020: 85 m2).

V decembru 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za vse vrste stavb - razen za poslovne in upravne stavbe 

V decembru 2021 je bilo izdanih za 34 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru 2021. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 17 % več, za nestanovanjske stavbe pa 48 % več kot v prejšnjem mesecu. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v decembru 2021, je bila predvidena gradnja 421 stanovanj, to je za 25 % več stanovanj, kot jih je bilo predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2021. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 7 % več stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 62 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu.  

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Gradbena dovoljenja za stavbe, Slovenija
Gradbena dovoljenja za stavbe, Slovenija
1) Podatki so začasni.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, december 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj724236.60442157.131
  stanovanjske stavbe28287.17242157.131
  nestanovanjske stavbe442149.43200
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za leto 2020 so končni, za leto 2021 pa začasni. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.