Delovno aktivno prebivalstvo, november 2021

Število delovno aktivnih oseb tudi tokrat višje

V novembru 2021 je bilo več kot 913.400 delovno aktivnih oseb, kar je ponovno najvišja vrednost. Najbolj se je tokrat število delovno aktivnih oseb povečalo v dejavnosti izobraževanje, večina zaposlenih v tej dejavnosti pa je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (80,2 %).

  • 18. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je zvišalo za 1.600

Konec novembra 2021 je bilo delovno aktivnih nekaj več kot 913.400 oseb (ali za 2,7 % več pred enim letom). Tudi tokrat je število delovno aktivnih oseb doseglo novo najvišjo vrednost (kar je že peti mesec zapored), odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. Največ delovno aktivnih oseb je bilo v predelovalnih dejavnostih (22,8 %) in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (12,7 %).

Število zaposlenih in samozaposlenih oseb se je povečalo za 0,2 % (prvih na približno 816.400, drugih na nekaj več kot 97.000). Števili obojih sta se povečali tudi na letni ravni, in sicer število prvih za 2,7 %, drugih za 2,2 %. Število zaposlenih oseb se je na letni ravni najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, število samozaposlenih pa v dejavnosti gradbeništvo. Število zaposlenih oseb pri pravnih osebah se je na letni ravni povečalo za 2,9 %, zaposlenih pri fizičnih osebah pa se je zmanjšalo za 0,4 %.

Število delovno aktivnih žensk se je povečalo izraziteje

Delovno aktivnih moških je bilo približno 502.100 (ali za 0,1 % več kot v oktobru 2021), delovno aktivnih žensk pa nekaj več kot 411.300 (ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu). Med zaposlenimi moškimi je imelo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas sklenjeno 78,3 % moških (največ teh je bilo v starostni skupini 40-44 let, 15,5 %) in med zaposlenimi ženskami 81,6 % žensk (največ teh je bilo v starostni skupini 45-49 let, 16,4 %). S pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas so pri obeh spolih bili najštevilčnejši v predelovalnih dejavnostih (31,9 % moških in 17,1 % žensk).

V več kot polovici dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb zvečalo

V novembru 2021 se je na mesečni ravni število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v osmih, povečalo pa v dvanajstih dejavnostih. Njihovo število se je najbolj zvečalo v dejavnosti izobraževanje (za 0,5 %, na približno 77.200). Če pogledamo obdobje zadnjih 20 let, lahko opazimo, da je bilo v novembru 2021 v tej dejavnosti največ delovno aktivnih oseb do sedaj; v avgustu 2002 pa najmanj (za 30,2 % manj). Novembra 2021 je bilo v tej dejavnosti delovno aktivnih 20,7 % moških in 79,3 % žensk. Med zaposlenimi moškimi jih je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas 78,0 %, med zaposlenimi ženskami pa 80,8 % žensk.

Najbolj pa se je tokrat zmanjšalo število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo (za 0,3 %, na približno 37.200). Zmanjšanje števila delovno aktivnih oseb v tej dejavnosti je opazno drugi mesec zapored; pred tem se je sedem mesecev zapored število zviševalo. V novembru 2021 je bilo v gostinstvu delovno aktivnih 42,4 % moških in 57,6 % žensk.

Priponko s podatki o delovno aktivnem prebivalstvu po spolu smo odstranili. Tabela je dostopna v bazi SiStat.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

 

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
XI 2021 XI 2021 
X 2021
XI 2021
XI 2020
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo913.4200,22,7
Zaposlene osebe816.3910,22,7
   pri pravnih osebah767.5750,22,9
   pri fizičnih osebah48.816-0,4-0,4
Samozaposlene osebe97.0290,22,2
   samostojni podjetniki posamezniki69.9030,24,1
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.4010,2-0,9
   kmetje20.7250,0-2,7
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.