Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, november 2021

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in nižja na letni ravni

Vrednost v novembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2021. Hkrati je bila za 17,3 % nižja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2020.  

  • 14. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu  

Na mesečni ravni je bila vrednost v novembru 2021 opravljenih gradbenih del višja, in sicer za 2,2 %. Višje so bile vrednosti vseh vrst gradbenih del: na stavbah za 10,0 % (na stanovanjskih stavbah za 7,2 %, na nestanovanjskih stavbah za 20,8 %), na gradbenih inženirskih objektih za 2,4 % in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del za 1,2 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni nižja   
 

Vrednost v novembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2020, in sicer za 17,3 %. Nižje so bile vrednosti vseh vrst gradbenih del: na stavbah za 38,4 %, na gradbenih inženirskih objektih za 8,9 % in opravljenih specializiranih gradbenih del za 5,6 %. V primerjavi z novembrom 2019 je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja za 3,0 %. 

Vrednost v prvih enajstih mesecih 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju 2020 

Vrednost teh del je bila v prvih enajstih mesecih 2021 za 6,2 % nižja od vrednosti del v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva za 23,5 %, druga za 2,3 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja za 5,1 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
XI 2021
X 2021 
XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
XI 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo102,282,793,8120,4
  gradnja stavb110,0 M61,6 M76,5 M90,2 M
  gradnja inženirskih objektov102,491,1105,1111,8
  specializirana gradbena dela101,2 M94,4 M97,7 M191,2 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.