Transport, november 2021

Več potnikov v letališkem prometu kot novembra 2020

Avtobusi in vlaki so v novembru 2021 prepeljali več potnikov kot v novembru 2020. Povečal se je tudi promet na letališču.

  • 14. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Z avtobusi prepeljanih več potnikov 

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 4,1 milijona potnikov, kar je osemkrat več kot pred letom dni. 

Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so prepeljali približno 2,1 milijona potnikov, kar je bilo skoraj petkrat več kot v novembru 2020. Pri tem so opravili približno 26,6 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v isti primerjavi več kot štirikratno povečanje. 

Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov višje 

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v novembru 2021, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih malo več kot 8.700, kar je bilo za tretjino več kot pred letom dni. Med temi je bilo približno 6.600 osebnih avtomobilov, kar je bilo v isti primerjavi za 36 % več. Od tega je bilo okrog 4.000 novih, kar je bilo za 13 % več na letni ravni.

V železniškem prevozu prepeljanih bistveno več potnikov 

Vlaki so v novembru 2021 prepeljali preko 1,2 milijona potnikov, kar je bilo za 152 % več kot v novembru 2020. Pri tem so opravili 56,8 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v isti časovni primerjavi za 177 % več.

V letališkem prometu mnogo več potnikov in blaga 

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v novembru 2021 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo malo več kot 45.200 potnikov, kar je bilo desetkrat več kot v novembru 2020, ko je bil letališki promet zelo okrnjen. Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji; pretovorjenega je bilo namreč 1.035 ton blaga, kar je bilo v isti primerjavi za 9 % več. 

V slovenskih pristaniščih manj ladij, pretovorjenega nekaj več blaga 

V slovenskih pristaniščih so v novembru 2021 našteli skoraj 700 potnikov, kar je bistveno več kot v novembru 2020, ko so našteli 4 potnike. V ladijskem prometu je na letni ravni priplulo ali odplulo za 7 % manj ladij. 

V koprskem pristanišču je bilo v novembru 2021 pretovorjenega malo več kot 1,6 milijona ton blaga, kar je bilo za 10 % več kot v novembru 2020.

Po železnici prepeljanega v 3. četrtletju 2021 malo več blaga 

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 3. četrtletju 2021 prepeljanih skoraj 4,8 milijona ton blaga in opravljenih nekaj manj kot 1,2 milijardi tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga in število opravljenih tonskih kilometrov sta bila za 1 % višja kot v 3. četrtletju 2020. 

Po cestah prepeljanega v 3. četrtletju 2021 več blaga kot v istem obdobju 2020

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so od julija do septembra 2021 prepeljala 26,5 milijona ton blaga in pri tem opravila več kot 6,1 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga je bila za 8 % večja, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 9 % višje kot v istem obdobju 2020.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.




Izbrani podatki transporta, Slovenija
XI 2021I–XI 2021XI 2021
XI 2020 
I–XI 2021
I–XI 2020
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.112,714.839,5471,1113,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)26,6220,8446,0103,2
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)4.148,726.693,5814,6107,4
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.239,217.305,4186,2126,8
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)5908.129,8184,8125,5
Prvič registrirana cestna motorna vozila8.716114.303133,7110,7
Prvič registrirani osebni avtomobili6.62483.353136,4107,9
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.00750.938112,999,8
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.248,810.817,9251,5140,4
Potniški kilometri (mio.)56,8492,8277,2130,2
Pristaniški promet
Potniki2)6816.76517.025,06.206,4
Blago (1.000 t)2)1.614,918.446,3110,4109,8
Ladje2022.72992,7106,9
Letališki promet
Potniki (1.000)45,2374,11.063,5132,5
Blago (1.000 t)110,2109,0108,7
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Vir: SURS
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2021I–IX 2021VII–IX 2021
VII–IX 2020 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)3.663,510.798,997,6
Železniški prevoz3.179,48.471,2142,1
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)56,8163,2103,3
Železniški prevoz155,2385,4120,2
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Vir: SURS
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2021I–IX 2021VII–IX 2021
VII–IX 2020 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz26.475,275.547,1107,9
Železniški prevoz4.771,215.057,9100,7
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz6.130,518.650,0109,3
Železniški prevoz1.161,43.707,3101,0
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.