Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, november 2021

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tudi v novembru 2021

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru 2021, je bila  za 25,4 % višja od vrednosti odkupa pred enim letom in za 17,7 % nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu.

  • 14. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna cena krompirja pri pridelovalcih precej višja kot v novembru 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 33,1 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 10,0 %. 

Od rastlinskih pridelkov so se najbolj zvišale cene krompirja in žit, precej višje pa so bile tudi cene sadja in industrijskih rastlin. Cene zelenjadnic so bile višje za 11,4 %, cene vina pa za 3,1 %.

Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 14,6 %. Najbolj so se zvišale cene goveda (za 26,9 %). Cene prašičev so bile višje za 6,8 %, cene perutnine pa so bile za 1,2 % nižje.
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 6,3 % višje kot pred enim letom. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 8,8 %, povprečna odkupna cena jajc pa nižja za 2,8 %.

Vrednost odkupljenih žit in živine precej višja kot v novembru 2020

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2021 za 25,4 % višja kot v novembru 2020 in za 17,7 % nižja kot v oktobru 2021. 

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 61,2 % višja kot v novembru 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila občutno višja kot leto prej, najbolj pa se je zvišala vrednost odkupljene koruze v zrnju. Višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic (za 12,1 %). Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila za 32,4 % nižja, ker je bila odkupljena manjša količina pridelka.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 4,8 % višja kot pred enim letom. Na zvišanje je vplivala predvsem višja vrednost odkupljenih alkoholnih pijač (za 41,4 %); večja je bila odkupljena količina pridelka, v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 19,5 % višja kot pred enim letom. Vrednost odkupljene živine je bila občutno višja kot leto prej. V primerjavi z istim obdobjem 2020 je bila odkupljena večja količina živali, višje pa so bile tudi odkupne cene. Vrednost odkupljenega mleka se je zvišala za 8,6 % in vrednost odkupljene perutnine za 5,3 %. Vrednost odkupljenih jajc je bila nižja za 16,4 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
XI 2021
Ø 2015
XI 2021
XI 2020
KMETIJSTVO SKUPAJ125,62120,1
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic123,63117,4
RASTLINSKI PRIDELKI145,06133,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic166,32140,0
Žita 154,11167,2
Industrijske rastline133,42123,8
Zelenjadnice, sadike in cvetje122,33111,4
  zelenjadnice117,80113,7
  sadike in cvetje129,14108,5
Krompir (vključno seme)304,27191,3
Sadjarstvo138,37142,2
Vino137,71103,1
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI111,66110,0
Živali za zakol105,83114,6
Živalski proizvodi117,36106,3
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XI 2021XI 2021
X 2021 
XI 2021
XI 2020
1000 EUR1)indeks
Skupaj59.80582,3125,4
Poljedelstvo14.68554,9161,2
  žita10.75860,9244,4
  industrijske rastline2.04531,567,6
  krmne rastlinezzz
  krompirzzz
  zelenjadnice2)1.67685,8112,1
Sadjarstvo in vinogradništvo6.70590,7104,8
  sadjezzz
  sadike3)zzz
  alkoholne pijače4.137160,1141,4
Živinoreja38.170100,2119,5
  živina13.573103,5155,7
  perutnina6.80699,4105,3
  jajca4)1.74393,983,6
  mleko15.63097,9108,6
  drugi živalski proizvodi5)418132,5151,3
Drugi rastlinski pridelki6) 24652,399,1
z statistično zaupno
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.