Odkup lesa, november 2021

Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2021 višja kot pred letom dni

V novembru 2021 je bilo odkupljenega za 6,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je to za približno 1 % več kot v predhodnem mesecu in za približno 19 % več kot v novembru 2020.  

  • 14. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Skupna vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v novembru 2021 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu 

Skupna vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v novembru 2021, je bila 6,1 milijona EUR ali za približno 1 % višja kot v oktobru 2021. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja za približno 1 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za približno 5 %, vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za 20 % in vrednost lesa za kurjavo za okoli 10 %.  
   
Vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v novembru 2021 višja kot pred enim letom  

Skupna vrednost v novembru 2021 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 19 % višja od vrednosti odkupa lesa v novembru 2020. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir ter vrednost lesa za kurjavo sta bili višji (za okoli 47 % oz. 62 %). Vrednost odkupljenega lesa za celulozo in plošče ter vrednost drugega okroglega industrijskega lesa sta bili nižji kot pred enim letom (za približno 52 % oz. 43 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
XI 2021XI 2021
X 2021
XI 2021
XI 2020
EURindeks
Skupaj6.125.597101,4118,8
  hlodi za žago in furnir5.170.994100,5146,5
  les za celulozo in plošče668.890105,147,8
  drug okrogel industrijski les43.784120,057,2
  les za kurjavo241.929110,1161,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2021 najkasneje 18. februarja 2022).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.