Indeksi industrijske proizvodnje, november 2021

Vrednost industrijske proizvodnje za 2,8 % višja kot v oktobru 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupen prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v novembru 2021 višji kot v mesecu pred tem.

  • 10. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2021 za 2,8 % višja kot v oktobru 2021. V predelovalnih dejavnostih in rudarstvu je bila višja (za 3,2 % oz. za 2,6 %), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa nižja (za 2,9 %).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila na mesečni ravni višja v vseh treh namenskih skupinah izdelkov: v proizvodnji izdelkov za investicije za 2,7 %, v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 2,0 % in v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 1,7 %.

V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v novembru 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje višja za 10,1 %. Od proizvodnje v novembru 2019 je bila višja za 8,7 %.

Prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog višja

Skupen prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2021 na mesečni ravni, tj. glede na oktober 2021, višji za 4,3 % (v rudarstvu za 16,3 %, v predelovalnih dejavnostih za 4,2 %). Višji je bil tako na domačem kot na tujem trgu (za 7,3 % oz. za 4,3 %).

Na letni ravni, tj. glede na november 2020, je bil skupni prihodek od prodaje v industriji višji za 17,0 %, glede na november 2019 pa za 15,1 %.

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v novembru 2021 za 0,4 % višja kot v oktobru 2021, za 11,0 % višja kot v novembru 2020 in za 10,0 % višja kot v novembru 2019.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Gibanje indeksa industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
Gibanje indeksa industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I-XI 21
I-XI 20
XI 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,8110,1110,8135,1
B Rudarstvo102,6100,290,689,9
C Predelovalne dejavnosti103,2111,4112,5140,9
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro97,198,494,388,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,0105,7111,8120,9
  AE Energenti98,199,093,189,9
  AI Surovine102,5106,7115,7128,7
B Proizvodi za investicije102,7115,3114,7173,2
C Proizvodi za široko porabo101,7113,9106,0128,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,7117,6128,0165,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo103,9113,0101,9124,5
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi105,9114,499,6149,7
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,8106,1113,7138,0
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi103,2111,2118,0145,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,8116,6111,6124,3
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I-XI 21
I-XI 20
XI 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)104,3117,0116,1146,5
B Rudarstvo116,396,697,7117,0
C Predelovalne dejavnosti104,2117,2116,3147,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo104,2120,5121,7143,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine104,4121,2122,1144,0
B Proizvodi za investicije101,5113,0115,7165,3
C Proizvodi za široko porabo102,1114,8107,9134,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,1110,4127,0151,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,4114,6102,9130,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I-XI 21
I-XI 20
XI 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,4111,0104,0147,1
B Rudarstvo104,025,744,645,6
C Predelovalne dejavnosti100,4111,8104,5147,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,6118,6105,6145,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,2119,9106,5146,4
B Proizvodi za investicije100,7111,6104,2158,9
C Proizvodi za široko porabo100,1102,3102,3145,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,1110,6100,1122,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,1101,1102,4148,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.