Indeksi cen inputov v kmetijstvu, november 2021

Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v novembru 2021

Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2021 povprečno za 2,8 % višje kot v oktobru 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 3,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %. 

  • 14. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
 

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v novembru 2021 zvišale: na mesečni ravni povprečno za 3,6 %, na letni ravni pa za 28,7 %. 

Rast cen gnojil se nadaljuje

Cene gnojil so se zvišale tudi v novembru 2021. V primerjavi z oktobrom 2021 so bile cene gnojil višje povprečno za 7,1 %. Najbolj so se zvišale cene PK-gnojil (povprečno za 14,0 %), sledile so cene NPK-gnojil in dušikovih gnojil (prve so bile višje povprečno za 8,3 %, slednje pa za 5,9 %). Cene fosfatnih gnojil pa so ostale na ravni prejšnjega meseca.

Krmila dražja za skoraj 6 %

Cene krmil so bile povprečno za 5,9 % višje kot v oktobru 2021. V skupini žita in drugi proizvodi so se cene zvišale povprečno za 0,6 %, v skupini močna krmila pa za 6,6 %.

Med močnimi krmili so se na mesečni ravni najbolj podražila močna krmila za perutnino (povprečno za 8,2 %), najmanj pa močna krmila za prašiče, in sicer v povprečju za 1,3 %.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni

V novembru 2021 so bile cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu povprečno za 0,8 % višje kot v oktobru 2021 in za 6,5 % višje kot pred letom dni.

Višje cene opreme in zgradb

Cene opreme so se na mesečni ravni zvišale povprečno za 0,6 %, cene zgradb pa za 1,4 %.

Višje cene v skupini mehanizacija za pripravo, tal, setev in zaščito rastlin 

Cene mehanizacije in druge opreme so se glede na oktober zvišale povprečno za 1,1 %. Mesečno rast cen pa smo zabeležili v skupini mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin (povprečno 2,8-odstotno).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
XI 2021
Ø 2015 
XI 2021
X 2021
XI 2021
XI 2020 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)127,49103,6128,7
Semena in sadike99,17100,098,5
Energija; maziva122,59103,4139,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal185,57107,1243,6
Sredstva za varstvo rastlin112,88100,0100,5
Veterinarske storitve112,15100,0101,3
Krmila129,28105,9124,6
Vzdrževanje opreme106,97100,3102,1
Vzdrževanje zgradb121,40100,9106,8
Drugi proizvodi in storitve117,96100,0102,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)120,80100,8106,5
Oprema118,47100,6104,4
Zgradbe127,32101,4112,4
Skupaj (input 1 + input 2)125,42102,8121,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2021 28. 2. 2022).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.