Obnovljivi viri v bruto končni rabi energije, 2020

Slovenija dosegla zastavljeni cilj za 2020 na področju rabe energije iz obnovljivih virov

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije v Sloveniji je – z uporabo mehanizma statističnega prenosa obnovljive energije – v 2020 dosegel ciljno vrednost 25 %.

  • 11. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zavezuje Slovenijo k doseganju 25-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije za leto 2020. Da bi zastavljeni cilj dosegla, je Slovenija morala manjkajoči delež energije iz obnovljivih virov zagotoviti z mehanizmom statističnega prenosa obnovljive energije iz druge države članice EU. Doseženi delež za 2020 je v Sloveniji namreč znašal 24,1 % in zato je Slovenija na podlagi sporazuma s Češko izvedla statistični prenos 465 GWh energije iz obnovljivih virov.

Z upoštevanjem statističnega prenosa obnovljive energije je tako delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji v letu 2020 znašal 25 %. V sektorju ogrevanja in hlajenja je ta delež znašal 32,1 %, v sektorju električne energije 35,1 %, v sektorju transporta pa 10,9 %, s čimer je bil dosežen tudi sektorski cilj za transport (10 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije, Slovenija
Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije, Slovenija
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.