Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2021

Letna inflacija v 2021 4,9-odstotna, povprečna letna pa 1,9-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se v enem letu zvišale za 4,9 %. Povprečna letna inflacija je bila 1,9-odstotna. Blago se je v enem letu podražilo za 6,7 %, storitve pa za 1,5 %. Na mesečni ravni se cene v povprečju niso spremenile.

  • 30. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Inflacija v 2021 4,9-odstotna

Letna rast cen je bila 4,9-odstotna (v letu 2020 –1,1-odstotna). Povprečna letna rast cen je bila 1,9-odstotna (v letu 2020 –0,1-odstotna).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 6,7 %, cene storitev pa za 1,5 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 7,2 %, trajno blago za 6,5 %, poltrajno blago pa za 4,8 %.

Letno inflacijo 2021 so najbolj višali dražji naftni derivati (dizelsko gorivo se je podražilo za 34,5 %, bencin za 31,8 %, tekoča goriva za 13,7 %) in jo zvišali za 1,3 odstotne točke. Hrana se je podražila za 4,0 % in letno inflacijo zvišala za 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke je k inflaciji prispevala podražitev toplotne energije (za 70,9 %). Po 0,4 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve storitev v restavracijah in hotelih (za 6,1 %), oblačil in obutve (za 5,9 %) ter stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 5,7 %). Po 0,3 odstotne točke so doprinesle višje cene novih avtomobilov (za 8,0 %) ter dražji izdelki in storitve v skupini rekreacija in kultura (za 3,4 %).

Cenejše storitve zasebnega zdravstvenega zavarovanja (za 12,7 %) ter telefona in telefaksa (za 3,9 %) so letno inflacijo nekoliko omilile, in sicer vsaka skupina za 0,2 odstotne točke.

Cene decembra v povprečju enake kot novembra

Cene življenjskih potrebščin se v decembru glede na november v povprečju niso spremenile.

Čeprav so cene v povprečju ostale nespremenjene, so se nekateri izdelki in storitve vseeno opazneje podražili oziroma pocenili. 0,3 odstotne točke je k inflaciji prispevala podražitev hrane (za 2,1 %), po 0,1 odstotne točke pa podražitve mednarodnih letov (za 43,3 %), toplotne energije (za 6,5 %), novih avtomobilov (za 1,5 %), električne energije (za 1,7 %) ter stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 %).

Cenejši kot v prejšnjem mesecu so bili naftni derivati (tekoča goriva za 9,9 %, bencin za 4,0 %, dizelsko gorivo za 3,7 %) in inflacijo ublažili za 0,3 odstotne točke. Pocenilo se je tudi zdravstveno zavarovanje (za 12,7 %) in inflacijo znižalo za 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k znižanju inflacije prispevali še cenejše zbiranje odpadkov (za 4,6 %), cenejši počitniški paketi (za 3,2 %) ter preostale pocenitve.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila decembra 2021 5,1-odstotna (decembra 2020 −1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 2,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

Decembra 2021 so bile cene blaga na letni ravni v povprečju višje za 6,9 %, cene storitev pa za 1,6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 7,8 %, trajno blago za 6,3 %, poltrajno blago pa za 4,3 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila novembra 2021 4,9-odstotna (oktobra 2021 je bila 4,1-odstotna); v državah članicah EU je bila 5,2-odstotna (oktobra 2021 4,4-odstotna). Najnižja je bila na Malti (2,4-odstotna), najvišja pa v Litvi (9,3-odstotna); v Sloveniji je bila 4,9-odstotna.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 21
XII 20
XII 21
XI 21 
I–XII 21
I–XII 20
XII 21
Ø 15 
Skupaj104,9100,0101,9109,30
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,9102,199,8113,38
02 Alkoholne pijače in tobak102,499,4103,2111,72
03 Oblačila in obutev105,999,6100,5104,72
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo108,6100,2105,3119,94
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj105,7100,7102,2107,71
06 Zdravstvo99,5100,0101,7108,69
07 Prevoz112,599,7106,0103,85
08 Komunikacije96,4100,199,1101,94
09 Rekreacija in kultura103,498,698,3100,54
10 Izobraževanje100,5100,0100,8113,18
11 Restavracije in hoteli106,1100,1103,0116,43
12 Raznovrstno blago in storitve97,997,599,9108,06
  Blago106,7100,4102,7108,67
  Storitve101,599,1100,4110,70
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 21
XII 20
XII 21
XI 21 
I–XII 21
I–XII 20
XII 211)
Ø 15 
Skupaj5,10,12,0109,83
01 Hrana in brezalkoholne pijače4,02,1-0,1112,80
02 Alkoholne pijače in tobak2,3-0,43,3111,88
03 Oblačila in obutev5,5-0,30,3103,52
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo8,50,24,9119,80
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj5,00,62,0105,79
06 Zdravstvo-1,80,00,9109,44
07 Prevoz14,4-1,17,2105,63
08 Komunikacije-4,70,1-1,1101,11
09 Rekreacija in kultura2,9-0,8-1,3103,43
10 Izobraževanje0,60,00,8111,90
11 Restavracije in hoteli5,60,22,7117,54
12 Raznovrstno blago in storitve0,3-0,60,6109,82
  Blago6,90,32,8107,89
  Storitve1,6-0,40,6112,58
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.