Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, november 2021

Mlekarne v novembru 2021 povečale proizvodnjo

S kmetijskih gospodarstev je bilo v novembru 2021 odkupljenih približno 45.500 ton mleka ali za 4,4 % manj kot v oktobru 2021 in za 0,2 % manj kot v novembru 2020. Mlekarne pa so vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov proizvedle več kot v prejšnjem mesecu.

  • 29. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Mlekarne proizvedle več mlečnih izdelkov kot v prejšnjem mesecu

Izrazito več kot v oktobru 2021 so proizvedle mleka v prahu, in sicer za približno 86 %. Konzumnega mleka, smetane in masla so proizvedle za 11 % več, sira za približno 8 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 3 % več.
 
In tudi več kot v novembru 2020

Proizvodnjo mleka v prahu so več kot podeseterile, masla so proizvedle za skoraj 15 % več, konzumnega mleka za 8 %, sira za 7 % in smetane za približno 2 % več kot v prejšnjem novembru.

V mesecih do novembra 2021 konzumnega mleka in mleka v prahu več, masla in sira pa manj

Skupna enajstmesečna proizvodnja konzumnega mleka je bila v 2021 za približno 2 % večja kot v istem obdobju prejšnjega leta, proizvodnja smetane za približno pol odstotka, proizvodnja mleka v prahu pa za približno 12 %. Proizvodnja masla je bila manjša za približno 6 %, sira za približno 2 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 1 %.
 
Odkup mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov v EU

Mlekarne v EU so v oktobru 2021 odkupile za 0,7 % manj kravjega mleka kot v oktobru 2020. V prvih desetih mesecih leta 2021 pa so ga odkupile za 0,1 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta. Sira in smetane so proizvedle približno za 2 % več, masla in fermentiranih mlečnih izdelkov pa za okrog 2 % manj ter konzumnega mleka za okrog 1 % manj. Odkupna cena mleka v EU je bila v oktobru 2021 0,385 EUR/kg. Od cene v prejšnjem mesecu je bila višja za 3,1 %. Nekoliko naj bi se še zvišala tudi v novembru.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
XI 20X 21XI 21I–XI 20I–XI 21XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I–XI 21
I–XI 20
toneindeks
Skupaj45.57547.56745.490532.277541.11395,699,8101,7
  slovenske mlekarne31.52932.96531.735384.403382.27896,3100,799,4
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
XI 20X 21XI 21I–XI 20I–XI 21XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I–XI 21
I–XI 20
%indeks
Maščoba4,234,264,294,124,15100,7101,4100,8
Beljakovine3,533,483,503,423,41100,699,299,7
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
XI 20X 21XI 21I–XI 20I–XI 21XI 21
X 21 
XI 21
XI 20
I–XI 21
I–XI 20
toneindeks
Konzumno mleko12.13211.77813.107143.631147.026111,3108,0102,4
Smetana9969171.01710.92410.975110,9102,1100,5
Fermentirani mlečni izdelki3.6513.5493.66742.69642.309103,3100,499,1
Mleko v prahu-zzzz186,41.117,4228,5
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2202272522.2562.129111,1114,994,4
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.2881.2791.37814.44714.218107,7107,098,4
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni do 14. 2. 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.