Eksperimentalna statistika: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti, Slovenija, november 2021

Stopnja anketne brezposelnosti v novembru 2021 4,8-odstotna

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v novembru 2021 enaka kot v oktobru 2021.

  • 29. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila v novembru 2021 4,8-odstotna, enaka kot v oktobru 2021 in za 0,5 odstotne točke nižja kot v novembru 2020. 

Ocenjujemo, da je bilo v novembru 2021 brezposelnih približno 51.000 oseb, starih 15–74 let, od tega je bilo 58 % moških in 42 % žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila v novembru 2021 5,2-odstotna, med ženskami pa 4,4-odstotna.

Posodobljeni podatki o mesečni stopnji anketne brezposelnosti so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–november 2021
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2010–november 2021
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Mesečne ocene so eksperimentalne statistike. Ocenjene so z modelom, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.

Od prvega četrtletja 2021 uporabljamo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo (na podlagi katerega pripravljamo mesečne ocene) prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov.

Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih.

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.