Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Država poslovala s primanjkljajem

Država je v tretjem četrtletju 2021 ustvarila primanjkljaj v višini 339 milijonov EUR ali 2,5 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 40.134 milijonov EUR ali 79,6 % BDP.

  • 30. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izdatki države višji od prihodkov

Država je v tretjem četrtletju 2021 ustvarila primanjkljaj v višini 339 milijonov EUR (2,5 % BDP). Rast skupnih izdatkov države je bila nekoliko izrazitejša od rasti skupnih prihodkov države, in sicer za 0,6 odstotne točke.

Davčni prihodki višji za 9,8 %

Skupni prihodki države so v tretjem četrtletju leta 2021 znašali 5.695 milijonov EUR. Od prihodkov tretjem četrtletju leta 2020 so bili višji za 417 milijonov EUR ali za 7,9 %. Prihodki iz socialnih prispevkov so bili za 106 EUR milijonov ali 5,3 % višji kot v istem četrtletju 2020.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki. Ti so bili  za 250 milijonov EUR ali 9,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2020. Med temi so najbolj narasli prihodki iz davkov na proizvodnjo in uvoz; ti so bili višji za 135 milijonov EUR ali za 8,1 %.

Skupne izdatke dvignile predvsem bruto investicije v osnovna sredstva

Skupni izdatki države so v tretjem četrtletju 2021 znašali 6.033 milijonov EUR; od izdatkov v istem obdobju leta 2020 so bili višji za 470 milijonov EUR ali za 8,5 %.

Pri odhodkih so se najizraziteje zvišali izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva. Ti so bili za 190 milijonov EUR ali za 40,5 % višji kot v tretjem četrtletju 2020. Izdatki za sredstva za zaposlene so bili višji za 96 milijonov EUR ali za 6,5 %. Izdatki za subvencije so bili nižji kot v tretjem četrtletju 2020, in sicer za 15 milijonov EUR ali za 9,9 %.

Izdatki za obresti so se še naprej zniževali in bili v tem četrtletju za 21 milijonov EUR ali za 11,4 % nižji kot v istem obdobju leta 2020.

Konsolidirani bruto dolg države je na koncu tretjega četrtletja 2021 znašal 79,6 % BDP

Konsolidirani bruto dolg države je konec tretjega četrtletja 2021 znašal 40.134 milijonov EUR ali 79,6 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu drugega četrtletja 2021 je bil višji za 671 milijonov EUR. Povečal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je na koncu tretjega četrtletja 2021 znašal 39.466 milijonov EUR ali 78,3 % BDP, na lokalni ravni pa 867 milijonov EUR ali 1,7 % BDP. Skladi socialne varnosti so bili na koncu tretjega četrtletja 2021 brez dolga.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20202021
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki5.2785.4005.2015.8025.695
  Skupaj izdatki5.5636.5966.1046.5286.033
  od tega: izdatki za obresti188188172160166
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)-285-1.196-903-726-339
Bruto konsolidirani dolg1)36.71737.42340.15039.46340.134
  S.1311 Centralna država36.09036.75839.46838.79739.466
  S.1313 Lokalna država842892884871867
  S.1314 Skladi socialne varnosti007100
  Konsolidacija med podsektorji (-)-215-227-274-204-199
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20202021
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki42,944,044,544,542,5
  Skupaj izdatki45,253,752,250,045,1
  od tega: izdatki za obresti1,51,51,51,21,2
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-2,3-9,7-7,7-5,6-2,5
Bruto konsolidirani dolg1)77,879,885,080,079,6
  S.1311 Centralna država76,578,383,578,778,3
  S.1313 Lokalna država1,81,91,91,81,7
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,20,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,6-0,4-0,4
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.