Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, oktober 2021

Povprečna plača za oktober 2021 nominalno za 0,7 % višja od plače za september 2021

Povprečna bruto plača za oktober 2021 je znašala 1.886,48 EUR; od plače za september 2021 je bila nominalno višja (za 0,7 %), realno pa nižja (za 0,2 %).

  • 22. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna plača nominalno višja, realno nižja

Povprečna plača za oktober 2021 je znašala 1.886,48 EUR bruto oz. 1.218,40 EUR neto; od plače za september 2021 je bila v bruto in neto znesku nominalno višja za 0,7 %, realno pa nižja za 0,2 %.

Povprečna plača višja le v javnem sektorju

Povprečna bruto plača je bila od plače za september 2021 višja le v javnem sektorju, in sicer za 2,4 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,6 %). V zasebnem sektorju je bila za 0,2 % nižja.

Povprečna plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.643,57 EUR) ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.643,20 EUR).

Povprečna bruto plača se je v primerjavi s plačo za september 2021 najbolj zvišala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 5,0 %), najbolj znižala pa v dejavnosti rudarstvo (za 3,5 %).

Podrobneje razčlenjeni podatki o povprečnih mesečnih plačah za oktober 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
X 2021Ø I-X 2021Ø VIII-X 2021X 2021
IX 2021
X 2021
X 2020
Ø I-X 2021
Ø I-X 2020
EURindeks
Bruto1.886,481.948,011.886,59100,7103,6106,9
Javni sektor2.185,572.360,102.166,23102,4100,5109,1
  od tega sektor država2.220,282.438,242.194,43102,699,6110,5
Zasebni sektor1.751,241.756,671.759,5199,8105,7105,7
Neto1.218,401.253,801.218,96100,7103,1105,7
Javni sektor1.400,701.500,771.390,85102,2100,4107,8
  od tega sektor država1.423,241.546,071.408,99102,399,6109,1
Zasebni sektor1.135,961.139,131.140,8499,9105,1104,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi negativnega vpliva ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kakovost podatkov ter posledične potrebe po dodatnem preverjanju in urejanju podatkov smo načrtovani datum izida prve mesečne objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, oktober 2021 za sedem dni prestavili. Obenem smo prvo objavo združili z elektronsko objavo; končne podrobne podatke tako objavljamo hkrati s podatki v prvi objavi, in sicer tri dni pred prvotno načrtovanim datumom izida elektronske objave. Več o tem lahko preberete v objavi Prestavljamo datume izidov objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija v drugi polovici 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.