Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2021

Nekoliko več prenočitev turistov kot v novembru turistično rekordnega leta 2019

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v novembru 2021 zabeleženih skoraj 719.000 prenočitev turistov, to je za 2 % več kot v novembru turistično rekordnega leta 2019 in kar za 750 % več kot v novembru zaradi covida-19 prizadetega leta 2020.

  • 24. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Sedem od desetih prenočitev turistov ustvarili domači turisti

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v novembru 2021 zabeleženih približno 256.600 prihodov turistov in približno 719.000 njihovih prenočitev. Prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji, domačih in tujih, je bilo bistveno več kot v novembru 2020 predvsem zaradi milejših ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 na področju turizma.

Domačih turistov je bilo približno 184.000 (ali 86 % več kot v novembru 2019), ustvarili pa so približno 500.000 prenočitev (ali skoraj še enkrat več kot v novembru 2019).

Tujih turistov je bilo približno 72.700 (ali tretjina števila prihodov tujih turistov v novembru 2019). Ti so ustvarili nekaj več kot 219.200 prenočitev (ali polovico manj kot v novembru 2019).

Med tujimi turisti največ turistov iz Italije

Od tujih turistov so v novembru 2021 ustvarili največ prenočitev turisti iz Italije (približno 23.500 ali 11 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Srbije (10 %), Avstrije (9 %), Hrvaške (8 %) ter Bosne in Hercegovine (7 %).

Tretjina prenočitev turistov v zdraviliških občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev ustvarjenih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (približno 245.000 ali 34 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (19 %) in gorske občine (14 %).

Več prenočitev turistov kot v novembru 2019 je bilo v tem mesecu v 2021 zabeleženih v nastanitvenih obratih v skupini drugih občin (38 %), v obmorskih (36 %) in gorskih občinah (15 %), nekoliko manj pa v zdraviliških (za 2 %) in mestnih občinah (za 9 %) ter v Ljubljani (za 38 %).

Več kot pol vseh turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so v novembru 2021 ustvarili največ prenočitev v hotelih (nekaj več kot 407.200 prenočitev ali 57 % vseh prenočitev, sicer pa 10 % manj kot v novembru 2019), potem v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (18 % vseh prenočitev, sicer pa 50 % več kot v novembru 2019) ter kampih (4 % vseh prenočitev, sicer pa približno toliko kot v novembru 2019).

Do konca novembra 2021 skoraj 10,5 milijona turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca novembra 2021 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji zabeleženih približno 3,7 milijona prihodov turistov (ali 21 % več kot v istem obdobju 2020) in približno 10,5 milijona njihovih prenočitev (ali 15 % več kot v istem obdobju 2020).

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2020 in november 2021 − začasni podatki
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2020 in november 2021 − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, november 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2021I–XI 2021XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
XI 2021I–XI 2021XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj256.5913.708.5352.414,3121,4718.77710.486.526847,0114,8
Domači183.9561.958.3283.105,3106,2499.5685.911.0091.011,9101,7
Tuji72.6351.750.2071.544,1144,4219.2094.575.517617,7137,7
  iz Italije11.792148.7512.519,793,723.549328.5551.264,790,5
  iz Srbije5.43439.3291.526,492,820.797135.490418,698,5
  iz Avstrije7.288163.0383.590,1114,319.484416.5532.819,7111,8
  iz Hrvaške6.81751.5611.380,063,118.414137.511561,962,0
  iz Bosne in Hercegovine4.26731.509763,391,914.50096.738269,286,6
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, november 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2021I–XI 2021XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
XI 2021I–XI 2021XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj256.5913.708.5352.414,3121,4718.77710.486.526847,0114,8
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine77.551666.1752.487,2106,0245.0902.326.754734,3104,5
  gorske občine43.5731.191.5576.251,5118,0104.0723.112.7682.730,1110,0
  obmorske občine47.057744.3053.335,0121,6138.7942.571.4481.066,8116,3
  Ljubljana32.774378.3461.502,7149,678.573788.006693,5148,4
  mestne občine20.322229.2061.324,8125,562.784530.156428,3119,3
  druge občine35.314498.9462.093,3134,889.4641.157.3941.032,0129,5
Nastanitveni obrati
  hoteli152.6241.496.9082.121,0120,1407.2334.120.786797,4115,9
  zasebne sobe, apartmaji, hiše46.151813.3842.836,6120,9128.5012.501.9321.246,5112,0
  kampi  10.433592.49145.360,9131,528.6241.751.4193.600,5123,5
  začasne nastanitvene zmogljivosti in marine1.10642.082987,5115,626.912201.749237,8114,1
  apartmajska naselja  7.34578.07091.812,581,421.595277.9379.906,077,5
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.