Aktivno in neaktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 3. četrtletju 2021 sedaj tudi v SiStat

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 3. četrtletju 2021 4,5-odstotna. Več podrobnih podatkov o delovno aktivnih, brezposelnih in neaktivnih prebivalcih v 3. četrtletju 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 17. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v Sloveniji v tretjem četrtletju 2021 (po raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo), ki so bili že objavljeni v objavi Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 3. četrtletje 2021 dne 26. 11. 2021, so zdaj, podrobneje razčlenjeni, na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat
METODOLOŠKO OPOZORILO
S prvim četrtletjem 2021 smo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo prešli na prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov.

Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih.

Ciljno populacijo od 1. četrtletja 2021 predstavljajo vsi prebivalci zasebnih gospodinjstev v Sloveniji (do vključno konca leta 2020 so bili ciljna populacija vsi prebivalci Slovenije). Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanujejo, se prehranjujejo in porabljajo svoje dohodke za kritje osnovnih življenjskih potreb. Po novem v gospodinjstvo štejemo tudi vse študente, ki ne živijo v primarnem gospodinjstvu, če so od tega gospodinjstva ekonomsko odvisni.

Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela: zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali koriščenja ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta; zaradi izobraževanja ali usposabljanja povezanega z delom. Kot delovno aktivne po novem obravnavamo tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge povezane s tem delom ter osebe, ki so z dela odsotne zaradi drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če je predvideno trajanje odsotnosti tri mesece ali manj.

Ukrepi, ki so veljali v Republiki Sloveniji v času zbiranja podatkov (tj. v 2. četrtletju 2021), so nekoliko vplivali na potek zbiranja podatkov za raziskovanje Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Stopnja odgovora je bila tako v 2. četrtletju 2021 38,9-odstotna in za 38,8 odstotne točke nižja od povprečne stopnje odgovora v letu 2019 (77,7 %).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.