Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, oktober 2021

Vrednost gradbenih del v oktobru 2021 za 9,2 % nižja kot v septembru 2021 in za 10,7% nižja kot v oktobru 2020

Vrednost v oktobru 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v septembru 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2020.

  • 15. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v oktobru 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v oktobru 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2021, in sicer za 9,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih tokrat ponovno nižja kot v prejšnjem mesecu (v septembru je bila višja za 8,4 %, v avgustu za 0,7 %). Tokrat so bile nižje vrednosti vseh vrst gradbenih del: na stavbah za 9,5 % (na stanovanjskih stavbah za 19,3 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 3,0 %), na gradbenih inženirskih objektih za 12,0 % in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del za 5,3 %. 

Vrednost v oktobru 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v oktobru 2020  
 

Vrednost v oktobru 2021 opravljenih gradbenih del je bila nižja tudi od vrednosti gradbenih del, opravljenih v oktobru 2020, in sicer za 10,7 %. Na letni ravni sta bili nižji vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del, prva za 33,2 %, druga za 6,6 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila tokrat za 3,0 % višja. V primerjavi z oktobrom 2019 pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja za 10,4 %. 

Vrednost v prvih desetih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih desetih mesecih leta 2021, je bila za 4,5 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva za 21,4 %, druga za 1,8 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 7,4 % višja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
X 2021
IX 2021 
X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo90,889,395,5117,8
  gradnja stavb 90,5 M66,8 M78,6 M81,4 M
  gradnja inženirskih objektov88,0103,0107,4109,3
  specializirana gradbena dela94,7 M93,4 M98,2 M189,0 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.