Nefinančna sredstva, Slovenija, 2020

Nefinančno premoženje gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah je bilo konec leta 2020 vredno 167 milijard EUR

167 milijard EUR vredna nefinančna sredstva slovenskega gospodarstva so konec leta 2020 predstavljala 3,6-kratno vrednost BDP; osnovna sredstva (neto) so bila vredna 145 milijard EUR (87 %), zaloge v bilancah gospodarstva pa 22 milijard EUR (13%).  

  • 23. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Nefinančna sredstva so eden izmed osnovnih dejavnikov proizvodnje (tj. kapital) in hkrati merilo premoženja, ki ga prikazujemo v obliki nacionalne bilance stanja. Nefinančna sredstva so – v nasprotju s finančnimi sredstvi (denar, finančni instrumenti) – osnovna sredstva, npr. zgradbe, stroji in oprema, ter zaloge. Konec leta 2020 je imelo slovensko gospodarstvo v osnovnih sredstvih in zalogah za 167 milijard EUR nefinančnega premoženja, kar je 3,6-kratna vrednost letnega BDP (47 milijard EUR).

Polovica vrednosti osnovnih sredstev v lasti gospodarskih družb

Skupna (neto) vrednost osnovnih sredstev je konec leta 2020, upoštevaje potrošnjo stalnega kapitala oziroma amortizacijo, znašala 145 milijard EUR. Večinski del vrednosti osnovnih sredstev so bili zgradbe in objekti (82 %), sledili so stroji in oprema (14 %), proizvodi intelektualne lastnine (3 %) ter gojena naravna sredstva (0,3 %). Gospodarske družbe so imele v lasti ali finančnem najemu 47 % skupne neto vrednosti osnovnih sredstev, gospodinjstva 33 % (osnovna sredstva teh so predvsem lastniška stanovanja) ter sektor država 20 %.

Upad obsega novih investicij upočasnil naraščanje vrednosti strojev in opreme

Vrednost osnovnih sredstev v proizvodnem procesu se zaradi fizične obrabe ali tehnične zastarelosti sredstev (tj. potrošnje stalnega kapitala) zmanjšuje, z novimi investicijami pa povečuje. Posledice sprememb v obsegu novih investicij so najopaznejše pri tistih skupinah osnovnih sredstev s krajšo življenjsko dobo.

Posledica upada obsega investicij v letu 2020 (za 8,4 % glede na prejšnje leto) je bila upočasnitev letne rasti neto vrednosti strojev in opreme v primerjavi z rastjo, značilno za obdobje predhodnih treh let (ta je bila v letih 2017–2019 povprečno 3-odstotna). 

Vrednost strojev in opreme se je v letu 2020 realno (tj. po izločitvi cenovnih učinkov) zvišala za 0,7 % (pri čemer se je vrednost transportne opreme znižala za 1,5 %, vrednost drugih strojev in opreme pa zvišala za 1,1 %); vrednost proizvodov intelektualne lastnine pa se je zvišala za 0,5 %. Vrednost zgradb in objektov se je v primerjavi z letom prej ponovno realno znižala; tokrat je bila za 0,4 % nižja kot v 2019, saj je bil obseg potrošnje stalnega kapitala še naprej višji od novih investicijskih vlaganj. 

Vrednost zalog višja kot pred enim letom

Vrednost zalog v bilanci nefinančnih sredstev se je od konca leta 2019 nominalno zvišala za 1,4 % in je konec leta 2020 znašala 22 milijard EUR. Vrednost zalog surovin in materiala se je zvišala za 4,4 %, vrednost zalog trgovskega blaga za 1,6 %, vrednost zalog nedokončane proizvodnje (slednje vključujejo tudi zaloge rastočega gozdnega lesa) za 1 %, vrednost dokončanih proizvodov v bilancah podjetij pa se je znižala za 2,8 %.

Struktura neto vrednosti osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 2020, Slovenija
Struktura neto vrednosti osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 2020, Slovenija
Nefinančna sredstva po stanju 31. 12., Slovenija
2017201820192020
mio. EUR, tekoče cene
Proizvedena nefinančna sredstva - skupaj (neto)153.578159.134164.363167.071
Osnovna sredstva - skupaj (neto)133.609138.333142.215144.603
Stanovanja (brez zemljišč)43.45544.15344.50644.781
Druge zgradbe in objekti (brez zemljišč)66.66269.62471.99773.688
Stroji in oprema 18.65919.55420.46820.744
…Transportna oprema3.2383.4423.6823.685
…Oprema IKT904909940952
…Drugi stroji in oprema 14.51715.20315.84616.107
Gojena biološka sredstva 524523506471
Proizvodi intelektualne lastnine 4.3094.4784.7394.919
od tega: raziskave in razvoj3.1953.3363.5673.745
od tega: programska oprema in podatkovne baze802862924924
Zaloge - skupaj19.96920.80122.14822.468
Dokončani proizvodi1.0761.1791.2121.178
Nedokončani proizvodi11.69611.78412.71012.839
Surovine in material2.9243.2333.3243.470
Trgovsko blago4.2734.6054.9014.981
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.