Socioekonomske značilnosti prebivalstva, Slovenija, 1. januar 2021

Bolje izobraženi kot pred desetimi leti

1. januarja 2021 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 29 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2011 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je dosegel 25 %.

  • 17. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več aktivnih prebivalcev kot pred desetletjem

Število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) se je od leta 2011 povečalo za več kot 65.000, na skoraj 1.010.000. Zaposleni so 1. januarja 2021 predstavljali 91 % vseh aktivnih prebivalcev (2,3 odstotne točke več kot leta 2011).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se je od leta 2011 zvišalo za 23.000 in 1. januarja 2021 jih je bilo 525.000. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (67 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 33.000. Število drugih neaktivnih se je znižalo za približno 23.000.

Bolje izobraženi

1. januarja 2021 je imela Slovenija 447.000 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je od leta 2011 povečal za 7,5 odstotne točke in leta 2021 dosegel 25 %.

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 398.000. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v zadnjem desetletju zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v tem obdobju umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2021 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 38 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal manj kot 9 %.

Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 36 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih 19 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah okoli 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 20 %; med zaposlenimi je bilo takih 9 %. Med upokojenci je bilo za 35 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (44 %) kot moških (24 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (13 %).
Prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, 1. januar 2021
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%1)
Skupaj1.791.246896.268894.978100,0100,0100,0
Osnovnošolska ali manj398.391164.722233.66922,218,426,1
  brez izobrazbe3.4241.4002.0240,20,20,2
  nepopolna osnovnošolska45.43918.22427.2152,52,03,0
  osnovnošolska349.528145.098204.43019,516,222,8
Srednješolska945.704546.097399.60752,860,944,6
  nižja poklicna ipd.29.84119.25210.5891,72,11,2
  srednja poklicna ipd.374.220244.952129.26820,927,314,4
  srednja strokovna, srednja splošna541.643281.893259.75030,231,529,0
Višješolska, visokošolska447.151185.449261.70225,020,729,2
  višješolska (prejšnja), višja strokovna97.38543.83253.5535,44,96,0
  visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.116.97945.46671.5136,55,18,0
  visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.195.54177.944117.59710,98,713,1
  magisterij znanosti (prejšnji) ipd.23.41410.44912.9651,31,21,4
  doktorat znanosti13.8327.7586.0740,80,90,7
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, 1. januar 2021
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%1)
Skupaj1.791.246896.268894.978100,0100,0100,0
Aktivni1.009.892551.098458.79456,461,551,3
  zaposleni917.009504.961412.04851,256,346,0
  brezposelni92.88346.13746.7465,25,15,2
Neaktivni781.354345.170436.18443,638,548,7
  učenci in dijaki81.39142.20139.1904,54,74,4
  študenti68.31328.58339.7303,83,24,4
  upokojenci525.013227.228297.78529,325,433,3
  drugi neaktivni106.63747.15859.4796,05,36,6
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke o socioekonomskih značilnostih prebivalstva na 1. 1. 2021 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017 o določitvi referenčnega leta ter programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.