Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2020

Leta 2020 med priseljenimi več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba v letu 2020 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

  • 17. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Izobrazba odseljenih podobna izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije

V letu 2020 se je v Slovenijo priselilo 36.110 prebivalcev, od tega jih je bilo 60 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo skoraj 24 %, srednješolsko 56 %, višje- ali visokošolsko pa 21 %.

Iz Slovenije se je v letu 2020 odselilo 17.745 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo nekaj manj kot 21 %, srednješolsko 61 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 19 %.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 45 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 12 %. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 10 %.

Izobrazbena sestava v letu 2020 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v isti starosti.

V letu 2020 se je v Slovenijo priselilo 313 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 137.

Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 24.750 v letu 2020 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (58 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom (31 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2020 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 50 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 71 %. Med v letu 2020 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 42 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 78 %. Za primerjavo: 1. januarja 2021 je bilo zaposlenih 75 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev smo dopolnili s podatki za leto 2020.

Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2020
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, 2020
PriseljeniOdseljeni
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Selivci32.18821.10111.08716.12211.3754.747
aktivni18.78215.1693.61310.3678.6111.756
  zaposleni17.35914.2173.1429.5608.0531.507
  brezposelni1.423952471807558249
neaktivni13.4065.9327.4745.7552.7642.991
Državljani RS10.5576.1974.3604.8862.5092.377
aktivni3.7622.3971.3651.8881.070818
  zaposleni3.0901.9871.1031.596912684
  brezposelni672410262292158134
neaktivni6.7953.8002.9952.9981.4391.559
Tuji državljani21.63114.9046.72711.2368.8662.370
aktivni15.02012.7722.2488.4797.541938
  zaposleni14.26912.2302.0397.9647.141823
  brezposelni751542209515400115
neaktivni6.6112.1324.4792.7571.3251.432
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.