Intrastat

Pomoč poročevalskim enotam

Finančni urad Nova Gorica, Sektor za carine, Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, SI-5290 Šempeter pri Gorici

Obvestila

17.5.2022

Obvestilo

Obveščamo vas, da je z vključno obdobjem poročanja 202206 vsebina polja Evidenčna številka Intrastat obrazca oz. polja declarationId XML sporočila po novem omejena na številke od 0-9 in velike in male znake angleške abecede (A - Z; a – z).

31.1.2022

Objavili smo navodila za Intrastat poročanje za leto 2022


Objavili smo:

Vsa navodila so vam na voljo tudi pod zavihkom Intrastat navodila na naši spletni strani.

Ob tem vas želimo seznaniti tudi z novostmi pri Intrastat poročanju za leto 2022:

1. Na voljo vam je nova spletna aplikacija za Intrastat poročanje.
Stara od jutri 1. februarja 2022 naprej več ne bo na voljo za poročanje.

2. Obvezno poročanje dveh novih spremenljivk/polj Intrastat obrazca oz. deklaracije na strani odprem blaga
Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki uvaja obvezno izmenjavo mikropodatkov med državami članicami EU o izvozu blaga znotraj EU (odprema) skupaj z obveznim zbiranjem podatkov o dveh novih spremenljivkah na odpremah.

To sta identifikacijska številka za DDV partnerja, ki je prejel blago v uvozni državi članici EU in država porekla blaga.

Ta sprememba zahteva tudi spremembo oblike sporočila XML in spremembo formatov za uvoz podatkov v aplikacijo Intrastat. 

3. Sprememba šifranta vrste posla

 

6.12.2021

Obvestilo

Radi bi vas spomnili, da vam je na naši spletni strani Intrastat na voljo nova spletna aplikacija Intrastat, ki je bila razvita s sredstvi Evropske unije, in da jo lahko že uporabite za sporočanje podatkov za Intrastat. Svetujemo vam, da jo začnete uporabljati čim prej, da bo prehod na nov način poročanja, ki bo postal obvezujoč z referenčnim letom 2022, čim manj naporen oz. čim lažji. Stara oz. zdajšnja aplikacija za sporočanje podatkov se bo namreč s 1. februarjem 2022 zaprla.

Ob tej priložnosti bi vas radi še enkrat spomnili na novosti pri poročanju podatkov za Intrastat, ki jih bo treba začeti upoštevati s poročanjem podatkov za referenčno leto 2022 in ki so posledica nove evropske pravne podlage – Uredbe (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 –, ki bo začela veljati 1. januarja 2022. Te novosti so:

 • obvezno  sporočanje dveh novih podatkovnih elementov pri odpremah oz. izvozih blaga iz Slovenije v države članice EU (ID partnerja,  države porekla blaga) od referenčnega meseca januarja 2022 naprej;
 • sprememba šifranta vrste posla.

Na spletni strani Intrastat smo za poročanje v letu 2022 objavili  tudi že nove šifrante Kombinirane nomenklature (KN) in nov šifrant vrste poslov. Na voljo so vam pod zavihkom Klasifikacije in šifranti.

29.9.2021

Objavljena nova tehnična navodila in pred-pripravljena Excel preglednica za pripravo CSV datotek ​

Obveščamo vas, da smo med Intrastat navodili na tej spletni strani objavili nova tehnična navodila za pripravo CSV datotek in novo pred-pripravljeno Excel preglednico, ki po novem v novi Intrastat aplikaciji omogoča poročanje tudi dveh novih spremenljivk na strani odprem blaga, ki bosta z referenčnim letom 2022 postali obvezni, in sicer državo porekla blaga in ID partnerja.

28.1.2021

Objavili smo Intrastat navodila za 2021 in Intrastat kratka navodila za 2021.

 

Intrastat navodila in Intrastat kratka navodila za 2021 so na voljo.

Ob tem vas želimo še enkrat seznaniti z novostmi pri Intrastat poročanju za leto 2021:

 

1. Poročanje o blagovni menjavi z Združenim kraljestvom v povezavi z BREXIT-om

Prehodno obdobje za BREXIT se je končalo 31. decembra 2020. Od januarja 2021 je Severna Irska še naprej povezana s carinsko unijo EU, medtem ko to ne velja za preostale dele Združenega kraljestva. Poročanje za Intrastat ostaja obvezno samo za blagovno menjavo s Severno Irsko. O blagovni menjavi s preostalim delom Združenega kraljestva se ne sme več poročati za Intrastat, saj je ta predmet carinskega nadzora in formalnosti.

V zvezi s to spremembo sta uvedeni naslednji šifri:

XI - Združeno kraljestvo (Severna Irska)

XU - Združeno kraljestvo (brez Severne Irske)

V sistemu poročanja za Intrastat se lahko šifra XI uporabi za državo partnerico in državo porekla blaga, medtem ko se šifra XU lahko uporabi samo za državo porekla. Šifra GB se v sistemu poročanja za Intrastat ne uporabljala več.


2. Poročanje o novih dveh spremenljivkah (prostovoljno)

Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki uvaja obvezno izmenjavo mikropodatkov med državami članicami EU o izvozu blaga znotraj EU (odprema) skupaj z obveznim zbiranjem podatkov o dveh novih spremenljivkah na tem toku. To sta identifikacijska številka za DDV partnerja v državi članici uvoza znotraj EU (prejem) in država porekla blaga. Določbe se bodo uporabljale od 1. januarja 2022.

Ta sprememba bo zahtevala tudi spremembo oblike sporočila XML in spremembo formatov za uvoz podatkov v aplikacijo Intrastat.

V novi spletni Intrastat aplikaciji, ki je bila financirana s sredstvi Evropske Unije, je poročevalskim enotam že omogočeno poročanje o novih podatkovnih elementih z referenčnim obdobjem januar 2021, in sicer prostovoljno, medtem ko bo z januarjem 2022 obvezno.

 

3. Sprememba vključitvenega praga za poročanje odprem blaga

Vključitveni prag za odpreme se je znižal in znaša 200.000 EUR.

 

26.1.2021

Obvestilo o spremembi obveznosti poročanja Intrastat podatkov za leto 2021

     
Obveščamo vas, da smo izvedli letno urejanje statusov poročevalskih enot za Intrastat poročanje za leto 2021. Pri tem smo upoštevali vrednosti vključitvenih in posebnih pragov, ki veljajo za leto 2021.

V spletni Intrastat aplikaciji lahko sedaj sami preverite ali se je za vaše podjetje spremenil status Intrastat poročanja za leto 2021.

V primeru, da želite nadaljevati s poročanjem podatkov za posebni prag kljub temu, da vaše podjetje po novem ni več dolžno poročati Intrastat podatke za posebni prag, nas prosim o tem obvestite.
Prav tako nas obvestite tudi v primeru, da želite nadaljevati s poročanjem Intrastat podatkov tudi v letošnjem letu, kljub temu, da  vaše podjetje po novem ni več dolžno poročati Intrastat podatke za leto 2021. 
V primeru, da se odločite za poročanje, prevzemate tudi vse obveznosti o posredovanju popolnih in pravilnih podatkov pravočasno in na predpisan način.

Za dodatne informacije smo Vam na voljo na elektronskem naslovu: intrastat.fu@gov.si


15.1.2021

Novosti pri Intrastat poročanju za leto 2021

Pri Intrastat poročanju za referenčno leto 2021 bo prišlo do naslednjih sprememb:


  1. Spremembe povezane z Brexit-om in s Protokol-om s Severno Irsko / Irsko

  • Prenehanje uporabe šifre države partnerice GB v Intrastat-u: zaradi izstopa Združenega kraljestva (ZK) iz Evropske Unije (Brexit-a) in s koncem  prehodnega obdobja z 31. 12. 2020, se šifra države partnerice GB v Intrastat-u ne bo več uporabljala. S 1. januarjem 2021 je potrebno pri uvozu blaga iz ZK brez Severne Irske in izvozu blaga v ZK brez Severne Irske vložiti carinsko deklaracijo, saj je postalo ZK uradno tretja država. S tem obdobjem se blagovne menjave z ZK brez Severne Irske več ne sme vključevati v Intrastat poročila. Več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS-a.
  • Uvedba nove šifre države partnerice XI za Severno Irsko: zaradi Protokola s Severno Irsko / Irsko bo uvedena nova šifra države partnerice XI. Blagovno menjavo s Severno Irsko je potrebno tudi po 1. januarju 2021 vključevati v Intrastat poročila, kljub temu da je s tem obdobjem Severna Irska postala skupaj z ZK tretja država, in sicer pod novo šifro države partnerice XI in ne več pod GB.
  • Spremembe šifranta države porekla blaga: v letu 2021 se namesto šifre GB, ki ne bo več v uporabi v Intrastat-u, uvedeta dve novi šifri države porekla blaga XI in XU. XI se bo uporabljala za blago, ki bo po poreklu iz Severne Irske in XU za blago, ki bo po poreklu iz ZK brez Severne Irske.
  •  

  2. Ostale spremembe

  • Sprememba vključitvenega praga za poročanje odprem blaga: vključitveni prag za odpreme se je znižal in bo po novem znašal 200.000 EUR.

 

Zaradi Modernizacije Intrastat-a bosta, z referenčnim letom 2022, postali dve novi polji Intrastat obrazca oz. deklaracije na strani odprem blaga obvezni: država porekla in ID partnerja. Poročevalske enote lahko že sedaj v prehodnem obdobju v novi spletni Intrastat aplikaciji na prostovoljni osnovi izpolnijo ti dve dodatni polji blagovnega dela (postavk) obrazca, saj bo s tem lažji prehod na novo poročanje v letu 2022.

9.12.2020

Intrastat poročanje za leto 2021 v povezavi z Brexit-om in koncem prehodnega obdobja

Po trenutno zbranih informacijah bo potrebno s 1. januarjem 2021 pri uvozu blaga iz Združenega kraljestva brez Severne Irske (ZK brez Severne Irske) in izvozu blaga v ZK brez Severne Irske vložiti carinsko deklaracijo.

Blagovna menjava z ZK brez Severne Irske bo od takrat naprej, zaradi Brexit-a in prenehanja prehodnega obdobja z 31. 12. 2020, podvržena vsem carinskim formalnostim (nadzoru, kontrolam, postopkom ter dajatvam), ki veljajo za tretje države ne-članice EU. 

To pomeni, da z obdobjem 202101 blagovne menjave z ZK brez Severne Irske več ne vključujete v svoja Intrastat poročila. 

S tem obdobjem bo v Intrastat-u tudi prenehala veljavnost šifre države partnerice GB. Povedano pa velja izključno za blagovno menjavo z Združenim Kraljestvom brez Severne Irske, ne pa tudi za blagovno menjavo s Severno Irsko. 

Blagovno menjavo s Severno Irsko bo potrebno tudi po tem obdobju na podlagi Protokola o Irski / Severni Irski vključevati v Intrastat poročila pod novo šifro države partnerice XI, kar bo usklajeno tudi z davčno zakonodajo. 

V primeru, da bo do konca leta prišlo do podaljšanja prehodnega obdobja s celotno ZK, poročanje za Intrastat ostane nespremenjeno. O kakršnih koli spremembah na tem področju vas bomo pravočasno obvestili. Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani FURS-a.7.12.2020

Sprememba certifikata v modulu EPOS

Obveščamo vas, da je FURS, zaradi poteka obstoječega certifikata zamenjal enkripcijski certifikat za sporočila v modulu EPOS (E-POSlovanje za MQ sporočilno izmenjavo v carinskem FURS sistemu). 

V primeru, da vi ali vaš deklarant oddajate Intrastat poročila preko omenjenega sistema, morate obstoječi certifikat FURS-a zamenjati z novim najkasneje do 31. januarja 2021

Do omenjenega datuma, v prehodnjem obdobju, bosta v veljavi sočasno oba certifikata za enkripcijo sporočil, po tem datumu pa bo za MQ sporočilno izmenjavo v carinskem FURS sistemu v veljavi izključno nov certifikat.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS-a (novica z dne 11.11.2020 - Menjava EPOS podpisnega in enkripcijskega certifikata): https://www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/e_carina/#newsList

12.6.2020

Nova aplikacija in spletna stran Intrastat

Obveščamo vas, da smo prenovili spletno aplikacijo za poročanje Intrastat podatkov, hkrati smo prenovili tudi spletno stran Intrastat, ki združuje vsebino stare metodološke strani in Intrastat spletišča. Nova Intrastat aplikacija in prenova Intrastat spletne strani sta bili financirani s sredstvi Evropske Unije.

Nova spletna aplikacija poleg sodobnejšega izgleda prinaša možnost poročanja dveh novih spremenljivk pri odpremah (ID partnerja in država porekla), ki ju uvaja nova evropska zakonodaja o poslovnih statistikah ESP. Poročanje obeh novih spremenljivk je prostovoljno do referenčnega meseca januarja 2022, ko bo v skladu z omenjeno zakonodajo postalo obvezno. Do 1.2.2021 bomo poročevalskim enotam omogočali tudi, da še naprej poročajo s pomočjo dosedanje spletne aplikacije. 

Poročevalske enote, ki so že vključene v poročanje za Intrastat lahko v novo aplikacijo vstopijo z vpisnimi podatki in digitalnim potrdilom, ki so jih uporabljali za vstop v dosedanjo aplikacijo. Prosimo, da po vstopu v aplikacijo preverite pravilnost vaših kontaktnih podatkov in jih dopolnite z e-poštnim naslovom.

Zaradi uvedbe nove aplikacije in novih spremenljivk pri odpremah smo v poglavju Intrastat navodila na novi spletni strani objavili tudi prenovljen Priročnik za Implementacijo XML sporočil in nove sheme za XML poročanje.

 

19.3.2020

Dajalci podatkov

Na Statističnem uradu RS se zavedamo, da je v trenutnih okoliščinah moteno poslovanje mnogih naših partnerjev, ki nam sporočate podatke. Če podatkov zaradi nastalih razmer ne boste mogli sporočiti pravočasno, vas bomo k oddaji le-teh pozvali naknadno.

31.1.2020

Obveščamo vas, da prenavljamo aplikacijo Intrastat in vas vabimo, da preizkusite za zdaj testno izvedbo; tukaj. Nova Intrastat aplikacija je bila financirana s sredstvi Evropske Unije. Za vstop v testno aplikacijo uporabite testno digitalno potrdilo in geslo 'testno' (pomoč za namestitev in vstop). Z vašo pomočjo želimo v najkrajšem možnem času odpravili morebitne tehnične pomanjkljivosti prenovljene aplikacije in omogočiti redno poročanje. Oddaja poročila v testni aplikaciji ne nadomesti rednega poročanja Intrastat, poročila je potrebno oddati v obstoječi aplikaciji!

Ob potrditvi Izstopnega sporazuma med Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (ZK) in Evropsko unijo (EU) vas obveščamo, da je potrebno do konca prehodnega obdobja (najverjetneje do 31.12.2020) podatke o blagovni menjavi z ZK še naprej vključevati v poročila Intrastat. Več informacij o izstopu ZK iz EU najdete tukaj.

26.2.2018

Spremenjen varnostni mehanizem pri podpisovanju dokumentov.

3.1.2018

Od januarja 2018 dalje bo vključitveni prag za Intrastat poročanje višji, in sicer bo znašal 220.000 EUR za odpreme blaga in 140.000 EUR za prejeme blaga. Posebni prag ostane nespremenjen (9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga).

Kaj je Intrastat?

Intrastat je statistično raziskovanje o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije (EU), pri katerem se podatki, ki so nepogrešljiv vir informacij in eden od najpomembnejših kazalnikov gospodarske uspešnosti države, mesečno zbirajo neposredno od podjetij (poročevalskih enot). Statistično raziskovanje v Sloveniji izvajata skupaj Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Več o samem raziskovanju si lahko preberete v Intrastat navodilih.