Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2018

Vrednost industrijske proizvodnje v 2018 za 4,6 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje sta bila v celem letu 2018 višja kot v celem letu 2017.

  • 11.2.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v decembru 2018 nižja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v decembru 2018 za 1,5 % nižja kot v prejšnjem mesecu. To je bilo na mesečni ravni drugo zaporedno znižanje. Nižja je bila tudi v primerjavi z decembrom 2017, in sicer za 3,1 %.

Vrednost industrijske proizvodnje v celem letu 2018 pa je bila za 4,6 % višja kot v celem letu 2017, vendar je bila ta rast za 3,4 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Višji kot v prejšnjem letu sta bili vrednost proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in vrednost proizvodnje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 5,0 % oz. za 1,2 %); v rudarstvu je bila vrednost nižja (za 1,6 %).

Rast prihodkov v 2018 nižja kot v 2017; vrednost zalog višja na mesečni in letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v decembru 2018 za 2,5 % nižji kot v novembru 2018 in za 4,2 % nižji kot v decembru 2017. Nižji je bil predvsem zaradi nižjega obsega prodaje v predelovalnih dejavnostih na tujem trgu.

V celem letu 2018 pa je bil prihodek od prodaje v industriji za 4,6 % višji kot v celem letu 2017. V predelovalnih dejavnostih je bil višji za 4,2 %, v rudarstvu pa za 0,9 %. Višji je bil tudi v vseh namenskih skupinah proizvodov; dvig je bil najizrazitejši v proizvodnji izdelkov za investicije (za 9,6 %).

Rast prihodkov v letu 2018 je bila v primerjavi s prejšnjim letom sicer nižja, in to tako v obeh omenjenih skupinah dejavnosti (po SKD) kot tudi v vseh namenskih skupinah proizvodov.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v decembru 2018 višja tako na mesečni kot na letni ravni (za 0,9 % oz. za 8,5 %).
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,596,9104,6120,3
B Rudarstvo107,789,398,481,9
C Predelovalne dejavnosti98,897,1105,0123,5
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro95,795,2101,296,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,698,4102,8115,3
  AE Energenti95,592,299,793,5
  AI Surovine101,999,5103,5121,2
B Proizvodi za investicije100,298,3110,7145,8
C Proizvodi za široko porabo95,995,0102,8111,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,8105,4105,0135,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo94,092,6102,3105,2
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi87,692,0105,4119,9
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,896,6106,1125,1
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,197,6104,2127,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,4101,4104,7113,3
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)97,595,8104,6118,7
B Rudarstvo89,597,8100,9101,3
C Predelovalne dejavnosti97,296,1104,2117,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,598,1102,9118,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,898,3103,1118,9
B Proizvodi za investicije95,694,8109,6132,4
C Proizvodi za široko porabo94,993,9102,4106,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,696,1101,6114,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo94,594,9102,5103,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,9108,5108,5127,3
B Rudarstvo69,193,191,270,4
C Predelovalne dejavnosti100,9108,4108,6127,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,6107,8108,8118,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,9107,9108,9118,9
B Proizvodi za investicije100,9110,1109,2138,1
C Proizvodi za široko porabo102,4108,1107,7133,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,6116,6113,5116,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,8108,3107,1135,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto (2015).

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.