Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2018

Inflacija v marcu 2018: na letni ravni 1,2-odstotna, na mesečni 0,3-odstotna

V marcu 2018 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo (1,2- oz. 0,3-odstotno). V primerjavi z marcem prejšnjega leta se je blago podražilo za 1,0 %, storitve pa za 1,4 %. Letno inflacijo je višala predvsem dražja hrana, mesečno pa dražja oblačila in obutev.

  • 30.3.2018
  • |
  • končni podatki

Inflacija v marcu na letni ravni 1,2-odstotna

V marcu 2018 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,9-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,3-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,6-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo za 1,0 %, storitve pa za 1,4 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,4 %, cene trajnega blaga in poltrajnega blaga pa so se znižale za 2,3 % oz. 1,1 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 3,9 %); sadje se je podražilo za 15,4 %, meso za 8,8 %, mleko, sir in jajca pa za 2,2 %.

Na drugi strani pa so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov (za 4,4 %), po 0,1 odstotne točke pa cenejši zelenjava (za 6,1 %) in mobilna telefonija (za 3,1 %).

 

Cene v povprečju višje tudi na mesečni ravni

Cene življenjskih potrebščin so bile v marcu 2018 v povprečju za 0,3 % višje kot v prejšnjem mesecu. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve (oblačila so bila dražja za 6,7 %, obutev pa za 4,7 %), po 0,1 odstotne točke pa dražje storitve v skupini zdravstvo (za 1,4 %), oprema za šport (za 15,6 %) ter druge marčevske podražitve.

Mesečno inflacijo so za 0,3 odstotne točke ublažile nižje cene počitniških paketov (za 9,3 %), za 0,1 odstotne točke pa še nižje cene pogonskih goriv (za 2,5 %).

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2018 1,5-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila 2,0-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,6-odstotna), mesečna rast cen pa je bila 0,4-odstotna. 

Blago se je v marcu 2018 na letni ravni podražilo za 1,0 %, storitve pa za 2,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,3 %, medtem ko sta se trajno in poltrajno blago pocenili, prvo za 2,7 %, drugo za 1,0 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v februarju 2018 v državah članicah EMU 1,1-odstotna (v januarju 2018 1,3-odstotna). V državah članicah EU je bila 1,3-odstotna (v januarju 2018 1,6-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (−0,4-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,8-odstotna); v Sloveniji je bila 1,4-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
III 18
III 17
III 18
II 18 
III 18 
XII 17
I–III 18
I–III 17
III 18–IV 17
III 17–IV 16
III 18
Ø 15 
Skupaj101,2100,3100,1101,3101,3102,16
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,6100,2102,0103,0102,2106,16
02 Alkoholne pijače in tobak102,2100,1101,0102,6102,6104,31
03 Oblačila in obutev98,8106,195,4100,1100,598,99
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,599,9100,7103,1102,7103,94
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,2100,399,9100,299,9100,85
06 Zdravstvo102,0101,4101,1101,0100,4102,55
07 Prevoz99,399,499,599,8100,998,20
08 Komunikacije99,0100,4101,898,499,2103,95
09 Rekreacija in kultura99,097,798,099,4100,396,85
10 Izobraževanje103,9100,1100,3103,9102,2104,47
11 Restavracije in hoteli102,5100,1101,6102,6101,9104,90
12 Raznovrstno blago in storitve101,4100,4100,5101,5101,4103,73
  Blago101,0100,6100,0101,3101,2101,66
  Storitve101,499,7100,5101,4101,6103,24
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
III 18
III 17
III 18
II 18 
III 18 
XII 17
I–III 18
I–III 17
III 18–IV 17
III 17–IV 16
III 181)
Ø 15 
Skupaj1,50,40,41,51,4102,61
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,40,32,02,82,2105,75
02 Alkoholne pijače in tobak2,00,10,72,52,7104,20
03 Oblačila in obutev-1,36,3-4,5-0,3-0,398,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,9-0,20,83,53,1104,43
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,90,3-0,1-0,7-0,899,38
06 Zdravstvo2,81,92,01,50,4103,22
07 Prevoz-0,1-0,6-0,40,41,499,29
08 Komunikacije-0,60,31,8-1,0-0,4104,17
09 Rekreacija in kultura0,8-1,3-1,11,01,399,28
10 Izobraževanje3,40,00,33,41,9104,12
11 Restavracije in hoteli2,80,11,72,81,7105,17
12 Raznovrstno blago in storitve1,00,30,31,11,3103,89
  Blago1,00,60,11,21,1101,54
  Storitve2,30,10,92,21,9104,51
1) Indeksi.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.