Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, avgust 2018

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v avgustu 2018 na mesečni in na letni ravni višji

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v avgustu 2018 za 0,5 % višji kot v juliju 2018. Obseg prodaje je bil višji tudi v primerjavi z avgustom 2017, in sicer za 7,2 %.

  • 30.10.2018
  • |
  • začasni podatki

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v avgustu 2018 na mesečni in na letni ravni višji 
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v avgustu 2018 glede na julij 2018 višji za 0,5 %. Gledano posamezno je bil višji tako v storitvenih dejavnostih (za 0,6 %) kot v trgovini (za 0,5 %). V storitvenih dejavnostih se je obseg prodaje tako ponovno zvišal, po dveh zaporednih mesečnih znižanjih v juniju in juliju. Najbolj se je zvišal pri poslovanju z nepremičninami (za 3,8 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,9 %). Bolj izrazito pa se je znižal le v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,2 %).

Rast obsega prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je nadaljevala tudi na letni ravni. V avgustu 2018 je bil obseg prodaje za 7,2 % višji kot pred enim letom. V storitvenih dejavnostih je bil višji v vseh opazovanih skupinah dejavnosti, razen v poslovanju z nepremičninami. Podobno kot v prejšnjih mesecih, se je obseg prodaje najbolj zvišal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 17,4 % oz. za 12,2 %). V teh dveh skupinah dejavnosti se je obseg prodaje najbolj povečal tudi v prvih osmih mesecih letos glede na enako obdobje lani (za 12,7 % oz. za 11,3 %). V poslovanju z nepremičninami pa je bil obseg prodaje na letni ravni v vseh mesecih tega leta nižji, v avgustu 2018 za 4,4 %, v prvih osmih mesecih pa za 13,7 %.

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017
I-VIII 2018
I-VIII 2017
VIII 2018
Ø 2015
Skupaj G-N1)100,5107,2106,7120,9
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil100,5107,7106,6123,0
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil101,7118,2116,5163,6
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili99,9108,5108,6122,5
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili100,7103,8101,3111,6
H-N Storitvene dejavnosti1)100,6106,7106,8119,5
H Promet in skladiščenje100,7101,3106,7125,0
49 Kopenski promet; cevovodni transport101,2101,8108,8124,8
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,9100,6105,5136,4
53 Poštna in kurirska dejavnost99,8101,499,5103,5
I Gostinstvo100,4104,2102,1120,8
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve99,496,794,099,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač101,0110,4107,9137,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti97,8104,6105,4106,8
58 Založništvo101,8108,1100,386,1
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi97,0129,9110,2134,0
60 Radijska in televizijska dejavnost87,693,793,187,6
61 Telekomunikacijske dejavnosti100,097,598,885,9
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti95,9107,9110,3125,2
63 Druge informacijske dejavnosti106,7137,2124,1171,7
L Poslovanje z nepremičninami103,895,686,397,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)102,9117,4112,7117,7
69 Pravne in računovodske dejavnosti97,9102,9106,4103,8
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje102,0133,9121,8158,5
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje114,6130,1115,1108,3
73 Oglaševanje in raziskovanje trga98,995,2100,5115,0
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti98,993,0102,3122,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti99,8112,2111,3131,6
77 Dajanje v najem in zakup104,6157,4148,3176,4
78 Zaposlovalne dejavnosti100,9118,4115,7149,6
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti102,7105,4105,5134,3
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,199,499,599,4
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice95,5103,6103,8111,9
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti99,1113,0107,9152,0
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81). Podatki za te dejavnosti so na voljo samo v originalni obliki; na voljo so namreč za leta od 2015 naprej in jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.