2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.897,90 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,8 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
24. januar 2020
Novembra več kot tretjina vseh turističnih prenočitev v zdraviliških občinah
Zaposleni v turističnih nastanitvenih obratih so v novembru 2019 našteli nekaj več kot 290.000 prihodov turistov in nekaj več kot 700.000 njihovih prenočitev. Število prihodov je bilo za približno 1 % nižje kot v novembru 2018, število prenočitev pa za približno 8 %.
23. januar 2020
Novo v SiStat: Hitrorastoča podjetja v Sloveniji v letu 2018
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o hitrorastočih podjetjih v letu 2018.
23. januar 2020
Razpoloženje potrošnikov v januarju 2020 nekoliko boljše
Razpoloženje potrošnikov se je v januarju 2020 na mesečni ravni nekoliko izboljšalo, glede na lanski januar pa se je precej poslabšalo.
21. januar 2020
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, november 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za november 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
21. januar 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2019 v povprečju višje za 0,6 %
Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 %. V tem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).
20. januar 2020
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v novembru 2019 za približno 9 % višja kot v novembru 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2019 za približno 9 % višja kot v novembru 2018 in za približno 12 % nižja kot v oktobru 2019.
20. januar 2020
V letu 2019 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v letu 2018
V 2019 je bilo izdanih 5 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih 6 % manj stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v 2018. 
16. januar 2020
Število delovno aktivnih mladih v novembru 2019 za 21 % višje kot pred petimi leti
V novembru 2019 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 901.700 delovno aktivnih oseb. Približno 130.300 delovno aktivnih oseb je bilo mlajših od 30 let. 
16. januar 2020
Materialni položaj gospodinjstev se je še izboljšal, z življenjem na splošno zadovoljnih še več ljudi
Gospodinjstva so s svojimi dohodki v 2019 lažje preživela mesec kot v 2018. Enotedenske počitnice si je lahko privoščilo več gospodinjstev, enak delež pa bi jih lahko poravnal nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih oseb je bilo manj, zadovoljnih z življenjem pa več kot v 2018.
15. januar 2020
V letališkem prometu za 27 % manj potnikov kot v novembru 2018
 V novembru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 85.800 potnikov, kar je za 27 % manj kot v novembru 2018.
15. januar 2020
Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,7 % nižja kot v oktobru 2019
Vrednost gradbenih del, opravljenih v novembru 2019, je bila za 0,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 8,4 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v novembru 2018.
15. januar 2020
Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.