2.094.060
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.806,50 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
1,7 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
0,5 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
7. april 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, marec 2020
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za marec 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. april 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2020 višje za 0,1 %
Cene industrijskih proizvodov so se v februarju 2020 v primerjavi z januarjem 2020 zvišale za 0,1 %, v primerjavi s februarjem 2019 pa so bile prav tako višje za 0,1 %.
6. april 2020
Dejavnosti za izdelavo zaščitne opreme in sredstev ter njihovo prodajo
Podjetja v zadnjem času povprašujejo po ustrezni razvrstitvi dejavnosti proizvodnja ali prodaja zaščitne opreme in sredstev v Standardni klasifikaciji dejavnosti. V nadaljevanju smo zato pripravili nekaj pojasnil glede izbire ustreznih šifer dejavnosti, ki bodo, verjamemo, koristna pri poslovanju.
3. april 2020
Znani so datumi izidov prestavljenih objav
Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, pričakujemo motnje v poslovanju SURS. Objavljamo tudi spremembe načrtovanih objav. Prosimo za razumevanje.
2. april 2020
7. april – svetovni dan zdravja, leto 2020 pa mednarodno leto medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic
7. april – svetovni dan zdravja. Letošnja tema tega dneva je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa pa je v ospredju predvsem izražanje hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo.
31. marec 2020
Prihodek od prodaje storitev v januarju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v januarju 2020 višji na mesečni in na letni ravni (na mesečni za 0,3 %, na letni pa za 2,9 %).
31. marec 2020
Realni prihodek v trgovini na drobno je v februarju 2020 upadel na mesečni in na letni ravni
Padec prodaje v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi je v februarju 2020 vplival na upad realnega prihodka v trgovini na drobno na mesečni in na letni ravni.
31. marec 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v januarju 2020 manjši kot v decembru 2019
Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil januarja za 0,4 % manjši kot decembra 2019. Na letni ravni se je obseg prodaje povečal, saj je bil v januarju 2020 za 0,7 % večji kot v januarju 2019.
31. marec 2020
Sektor država lani z 260 milijoni EUR presežka
Država je lani ustvarila 260 milijonov EUR (0,5 % BDP) presežka. Ta je bil za 69 milijonov EUR nižji kot v letu 2018. Prišlo je do preobrata v stopnjah rasti: rast izdatkov (5,2 %) je bila višja od rasti prihodkov (4,8 %). Konsolidirani dolg države se je znižal na 31.744 milijonov EUR (66,1 % BDP). 
31. marec 2020
Letna rast cen v marcu 2020 0,5-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−0,8-odstotna)
Rast cen je bila v marcu 2020 na letni ravni 0,5-odstotna, na mesečni ravni pa −0,8-odstotna. Letno inflacijo so v največji meri zvišale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale nižje cene električne energije.
31. marec 2020
V aprilu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %
Mesečna temeljna obrestna mera se je v aprilu 2020 znižala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 0,00 %.
31. marec 2020
Objavljamo revidirane podatke o letnih nefinančnih sektorskih računih za obdobje 2016-2018
Zaradi večje spremembe načina knjiženja tako uvoza in izvoza blaga kot tudi izvoza storitev za leti 2017 in 2018 ter spremembe načina knjiženja emisijskih kuponov za obdobje 2016-2018 izjemoma objavljamo revidirane letne nefinančne sektorske račune v mesecu marcu.