Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.095.861
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.937,21 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,6 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
-2,3 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-0,3 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
6. julij 2020
Popravek: podatke o ekološkem kmetijstvu za leto 2019 znova objavljamo
V statističnih podatkih o ekološkem kmetijstvu v Prvi objavi, izdani 2. 7. 2020, smo odkrili napake, zato smo jih začasno umaknili. Zdaj omenjeno objavo s popravljenimi podatki znova izdajamo. Zaradi morebitnih  nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
6. julij 2020
EUROPOP2019: leta 2100 naj bi bilo prebivalcev Slovenije 207.000 manj kot danes, skoraj tretjina starejših
Glede na rezultate projekcij EUROPOP2019, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 nekaj več kot 1.888.000 prebivalcev.
3. julij 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje sektorja IKT v letu 2018
Sektor IKT  je v 2018 ustvaril za okoli 4.139 milijonov EUR prihodka od prodaje in za okoli 1.434 milijonov EUR dodane vrednosti. V 2018 je v sektorju IKT delalo 27.759 zaposlenih in samozaposlenih.
2. julij 2020
Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2019.
SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2019.
2. julij 2020
Obvestilo o umiku objave Ekološko kmetijstvo, Slovenija, 2019
Objavo, izdano  2. 7. 2020, smo 6. 7. 2020 umaknili, ker smo v posameznih delih komentarja odkrili napake. 
1. julij 2020
Odpadki so se v Sloveniji v 2018 odlagali na 16 odlagališčih odpadkov
V Sloveniji je v 2018 obratovalo 412 naprav za recikliranje odpadkov, 227 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 8 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadki so se odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 16 (legalnih) odlagališčih odpadkov.
30. junij 2020
Menjava s tujino v 1. četrtletju 2020 nižja, investicije podjetij nižje, varčevanje gospodinjstev višje
Izvoz in uvoz blaga in storitev sta se zmanjšala, presežek v menjavi s tujino pa je ostal visok. Manjša gospodarska aktivnost in ukrepi za blažitev posledic epidemije so povečali primanjkljaj države, nefinančne družbe so poslovale s presežkom, varčevanje gospodinjstev se je okrepilo.
30. junij 2020
Cene uvoženih proizvodov v maju 2020 na mesečni ravni nižje za 0,5 %, na letni ravni za 5,2 %
Cene uvoženih proizvodov so bile v maju 2020 v povprečju za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 5,2 % nižje kot pred enim letom.
30. junij 2020
Letna inflacija v juniju 2020 negativna (–0,3 %), mesečna pozitivna (1,3 %)
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna).
30. junij 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini zaradi epidemije upadel tudi v aprilu 2020
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini se je po upadu v marcu 2020 zmanjšal tudi v aprilu 2020. Bil je na najnižji ravni v celotnem obdobju za katerega izračunavamo indeks obsega prodaje (od januarja 2010 dalje). Na mesečni ravni se je zmanjšal za 15,3 %, na letni pa za 28,4 %.
30. junij 2020
V juliju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %
Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 2020 zvišala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 0,00 %.
30. junij 2020
Država poslovala v prvem četrtletju 2020 z visokim primanjkljajem
Država je v prvem četrtletju letos ustvarila primanjkljaj v višini 739 milijonov EUR (6,6 % BDP). Bruto konsolidirani dolg države pa je ob koncu prvega četrtletja 2020 znašal 33.413 milijonov EUR ali 69,6 % BDP.