Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, september 2018

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v septembru 2018 na mesečni ravni ponovno višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v septembru 2018 za 0,8 % višji kot v prejšnjem mesecu in za 5,2 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 30.10.2018
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji na mesečni in na letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v septembru 2018 za 0,8 % višji kot v prejšnjem mesecu; to je bil drugi zaporedni dvig prihodka na mesečni ravni. Na rast prihodka je vplival predvsem višji realni prihodek v trgovini na drobno z motornimi gorivi (za 7,0 %). Realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je namreč v primerjavi s prejšnjim mesecem upadel (za 1,9 %), pri čemer sta bili nižji tako prodaja živil (za 1,0 %) kot prodaja neživil (za 2,7 %).

Tudi glede na september 2017 je bil višji, in to za 5,2 %. Na dvig prihodka je v glavnem vplival za 22,9 % višji prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi; v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč za 2,7 % nižji kot v istem mesecu prejšnjega leta. Prihodek od prodaje živil je bil nižji (za 6,3 %), prihodek od prodaje neživil pa se je nekoliko zvišal (za 0,8 %).

V mesecih od januarja do septembra 2018 je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 2,1 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Prihodek od prodaje motornih goriv je bil višji za 7,4 %, prihodek od prodaje v trgovini na drobno brez motornih goriv pa je bil za 0,3 % nižji. V prvih devetih mesecih tega leta je bilo živil prodanih za 5,1 % manj, neživil pa za 4,3 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Prihodek od prodaje motornih vozil v septembru 2018 po sedmih zaporednih mesecih rasti nižji kot v prejšnjem mesecu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v septembru 2018 za 6,8 % nižji kot v prejšnjem mesecu. To je bil na mesečni ravni prvi upad prihodka po sedmih zaporednih mesecih rasti. Na letni ravni je bil za 5,3 % višji, višji pa je bil tudi v prvih devetih mesecih tega leta v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta (za 15,3 %).

Podrobnejši podatki za september 2018 bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 30. 11. 2018. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za avgust 2018.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
IX 2018
VIII 2018
IX 2018
IX 2017
I-IX 2018
I-IX 2017
IX 2018
Ø 2015
Trgovina na drobno100,8105,2102,1117,0
  Trgovina na drobno brez motornih goriv98,197,399,7106,0
     živila, pijače, tobak99,093,894,995,4
     neživila (brez motornih goriv)97,3100,8104,3117,0
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi107,0122,9107,4146,1
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
IX 2018
VIII 2018
IX 2018
IX 2017
I-IX 2018
I-IX 2017
IX 2018
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil93,2105,3115,3155,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.