Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, december 2018

Prodaja v trgovini na drobno v 2018 za 4,7 % višja kot v prejšnjem letu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v decembru 2018 za 0,6 % nižji kot v prejšnjem mesecu in za 11,2 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 31.1.2019
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno na mesečni ravni nižji, na letni ravni višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je v decembru 2018 na mesečni ravni upadel drugi mesec zapored; tokrat za 0,6 %. Na padec je vplival nižji realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 0,7 %), realni prihodek od prodaje v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi je bil namreč za 4,2 % višji kot v prejšnjem mesecu. Obseg prodaje neživil je bil v primerjavi s prejšnjim mesecem nižji za 1,3 %, obseg prodaje živil pa za 0,7 %.

V primerjavi z decembrom 2017 je bil realni prihodek za 11,2 % višji, kar je bila največja rast na letni ravni v tem letu. Najizraziteje se je dvignil v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 36,6 %), višji je bil tudi v trgovini na drobno z neživili (za 4,6 %); v trgovini z živili pa je bil nižji (za 3,4 %).

V celem letu 2018 je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 4,7 % višji kot v prejšnjem letu. Rast je bila v primerjavi z rastjo v preteklem letu za 3,5 odstotne točke nižja, kljub temu prodaja v trgovini na drobno raste že četrto leto zapored. Višji kot v prejšnjem letu so bili prihodek od prodaje motornih goriv (za 14,2 %), prihodek od prodaje v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 0,3 %) in prihodek od prodaje neživil (za 4,9 %); prihodek od prodaje živil pa je bil nižji (za 4,5 %).

Rast realnega prihodka od prodaje motornih vozil v letu 2018 za 1,5 odstotne točke višja od rasti v letu 2017

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh se je v decembru 2018 na mesečni ravni zvišal za 2,8 %, kar je bila največja mesečna rast letos. Višji je bil tudi na letni ravni, in sicer za 7,1 %.

V celem letu 2018 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh za 12,2 % višji kot v letu 2017, kar je bilo za 1,5 odstotne točke več od rasti v letu pred tem.

Podrobnejši podatki za december 2018 bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 28. 2. 2019. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za november 2018.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
XII 2018
XI 2018
XII 2018
XII 2017
I-XII 2018
I-XII 2017
XII 2018
Ø 2015
Trgovina na drobno99,4111,2104,7124,8
  Trgovina na drobno brez motornih goriv99,3100,6100,3109,0
     živila, pijače, tobak99,396,695,596,6
     neživila (brez motornih goriv)98,7104,6104,9120,9
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi104,2136,6114,2171,1
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
XII 2018
XI 2018
XII 2018
XII 2017
I-XII 2018
I-XII 2017
XII 2018
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil102,8107,1112,2162,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.