Poslovne tendence, Slovenija, januar 2019

Začetek leta 2019 v večini gospodarskih panog optimističen

Zaupanje je bilo v januarju 2019 v trgovini na drobno, v industriji in gradbeništvu višje, samo v storitvenih dejavnostih pa nekoliko nižje kot v decembru 2018.

  • 25.1.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila januarja 2019 za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem mesecu in za 6 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Od dolgoletnega povprečja je bila za 8 odstotnih točk višja.

Na mesečni ravni se je vrednost zvišala predvsem zaradi izboljšanja kazalnikov zaloge končnih izdelkov in pričakovana proizvodnja (za 3 oz. 2 odstotni točki). Kazalnik skupna naročila pa se je nekoliko poslabšal (za 1 odstotno točko).

Pomanjkanje usposobljenih delavcev še vedno glavni omejitveni dejavnik

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v januarju 2019 85,3-odstotna ali za 0,3 odstotne točke višja kot v oktobru 2018. Več kot 80-odstotna je bila v 67 % podjetij.

Med četrtletnimi kazalniki sta se poslabšali ocena konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU ter ocena obsega novih naročil (po 1 odstotno točko). Oceni konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih zunaj EU sta se izboljšali (za 3 oz. 4 odstotne točke). Izboljšal se je tudi kazalnik ustreznosti proizvodnih zmogljivosti (za 3 odstotne točke).

Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 33 % podjetij) in tudi v tem četrtletju so mu sledili nezadostno domače in tuje povpraševanje (22 oz. 20 % podjetij) ter pomanjkanje delavcev na splošno (11 % podjetij). Delež podjetij, ki jih pri poslovanju ni spremljala nobena od omenjenih omejitev, je bil za 5 odstotnih točk višji kot v prejšnjem četrtletju (27 % podjetij). Odstotek takih podjetij ni bil tako visok že 2 leti, od januarja 2017, ko je dosegel maksimum (28 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila januarja 2019 za 13 odstotnih točk višja kot decembra 2018 (predvsem zaradi višje vrednosti kazalnika prodaja) in za 5 odstotnih točk nižja kot januarja 2018 ter 13 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Povprečje leta 2018 je bilo glede na povprečje 2017 nižje za 7 odstotnih točk.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je izboljšala, razen kazalnikov prodajne cene, pričakovana skupna nabava in pričakovano zaposlovanje.

Tudi v januarju 2019 je največ podjetij v trgovini na drobno kot glavna omejitvena dejavnika svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (58 % podjetij; 2 odstotni točki več kot decembra 2018) in visoke stroške dela (te je navedlo 37 % podjetij; 3 odstotne točke manj kot v prejšnjem mesecu). Sledilo je nizko povpraševanje (25 % podjetij). 11 % podjetij v trgovini na drobno ni omenjalo omejitev, ki bi ovirale njihovo dejavnost.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v januarju 2019 na mesečni ravni višja (za 2 odstotni točki), na letni ravni pa nižja (za 5 odstotnih točk). Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 31 odstotnih točk višja.

Vrednost tega kazalnika se je na mesečni ravni zvišala zaradi kazalnika skupna naročila (za 6 odstotnih točk). Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje pa se je nekoliko znižala (za 1 odstotno točko).

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (38 % podjetij). Sledili so slabi vremenski pogoji, velika konkurenca v dejavnosti in visoki stroški dela (34 %, 31 % in 28 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 11 % gradbenih podjetij ali za 2 odstotni točki manj kot v prejšnjem četrtletju.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v januarju 2019 za 1 odstotno točko nižja kot v decembru 2018 in za 1 odstotno točko višja kot januarja 2018 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Povprečje kazalnika zaupanja za leto 2018 je bilo skoraj enako povprečju za leto 2017 (za 1 odstotno točko nižje).

Vrednosti večine kazalnikov stanj in pričakovanj so se znižale. Nekoliko se je zvišal le eden (kazalnik pričakovane prodajne cene), dva pa sta ohranila vrednost iz prejšnjega meseca (kazalnika poslovni položaj in izkoriščenost zmogljivosti).

Največ podjetjem s storitvenimi dejavnostmi je njihovo poslovanje oteževalo tako kot v oktobru 2018 nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 29 % teh podjetij); sledile so finančne ovire (18 % podjetij) in težave zaradi pomanjkanja delovne sile (18 % podjetij). Odstotek podjetij, ki se niso srečevala z omejitvami, se je v januarju 2019 glede na december 2018 povečal s 33 % na 36 %.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.