Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, februar 2019

Rast blagovne menjave Slovenije s tujino tudi v februarju 2019

Rast blagovne menjave s tujino se je nadaljevala tudi v februarju 2019: izvoz je bil za 12,2 %, uvoz pa za 9,0 % višji kot v februarju 2018. Za približno prav toliko višja sta bila izvoz in uvoz tudi v prvih dveh mesecih leta 2019 v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta.

  • 9.4.2019
  • |
  • začasni podatki

Blagovna menjava v februarju 2019 višja kot v februarju 2018

Vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino je bila tudi v februarju 2019 na obeh straneh trgovanja višja kot v istem mesecu prejšnjega leta; izvoz je bil višji za 12,2 % (znašal je 2.675,1 milijona EUR), uvoz pa za 9,0 % (znašal je 2.572,5 milijona EUR).

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v februarju 2019 znašal 102,6 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,0-odstotna. To je bil četrti presežek v blagovni menjavi Slovenije s tujino v februarju v zadnjih desetih letih, med katerimi je bil presežek v februarju 2019 najvišji.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz teh držav višja kot v februarju 2018

S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija v februarju 2019 ustvarila 76,0 % vsega izvoza in prav tako 76,0 % vsega uvoza. Blago, izvoženo v februarju 2019 v države članice EU, je bilo vredno 2.032,7 milijona EUR, blago, uvoženo iz teh držav, pa 1.955,0 milijona EUR (presežek v trgovanju z državami članicami EU je znašal 77,6 milijona EUR). Izvoz v države članice EU je bil v februarju 2019 za 9,6 %, uvoz pa za 3,8 % višji kot v februarju 2018.

Blago, ki ga je Slovenija v februarju 2019 izvozila v države zunaj EU, je bilo vredno 642,5 milijona EUR, blago, uvoženo iz teh držav, pa 617,5 milijona EUR. Presežek, ustvarjen pri trgovanju z omenjenimi državami v februarju 2019, je znašal 25,0 milijona EUR. Izvoz v države nečlanice je bil v februarju 2019 glede na februar 2018 višji za 21,1 %, uvoz pa za 29,8 %.

Izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih leta 2019 višja kot v istem obdobju leta 2018

Rast izvoza in uvoza v prvih dveh mesecih leta 2019 je bila približno enaka mesečni rasti. V prvih dveh mesecih leta 2019 je Slovenija namreč izvozila za 5.361,8 milijona EUR blaga ali za 12,5 % več kot v istem obdobju leta 2018, uvozila pa je za 5.174,4 milijona EUR blaga ali za 9,2 % več kot v istem obdobju leta 2018. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v prvih dveh mesecih leta 2019 znašal 187,3 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila v tem obdobju 103,6-odstotna.

Trgovinska bilanca, Slovenija
Trgovinska bilanca, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
II 2019I–II 2019II 2019
II 2018
I–II 2019
I–II 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.675.1495.361.793112,2112,5
EU-282.032.6774.059.154109,6108,3
države nečlanice EU642.4721.302.639121,1128,2
Uvoz2.572.5205.174.447109,0109,2
EU-281.955.0503.875.677103,8103,9
države nečlanice EU617.4701.298.770129,8128,6
Trgovinska bilanca102.629187.345-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %104,0103,6-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 14. junija 2019, za leto 2019 pa junija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.