Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar 2018

Vrednost blagovne menjave v januarju 2018 višja kot v januarju 2017

Slovenija je v januarju 2018 izvozila za 13,6 %, uvozila pa za 12,5 % več blaga kot v januarju 2017.

  • 12.3.2018
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz v januarju 2018 višja kot v januarju 2017

Izvoz v januarju 2018 je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 13,6 % višji kot izvoz v januarju 2017, uvoz pa je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 12,5 % višji od uvoza v januarju 2017. Vrednosti izvoza in uvoza v januarju 2018 sta bili višji tudi od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v letu 2017, in sicer je bila vrednost izvoza v januarju 2018 višja za 1,7 %, vrednost uvoza pa za 2,5 %.

Pokritost uvoza z izvozom v januarju 2018 je bila 101,6-odstotna, presežek (ta je bil posledica presežka pri trgovanju z državami članicami EU) pa je znašal 36,7 milijona EUR. Presežek v blagovni menjavi v januarju je bil ustvarjen peto leto zapored, letošnji pa je bil drugi najvišji (višji je bil le presežek v januarju 2016).

Blagovna menjava z državami članicami EU v januarju 2018 višja kot v januarju 2017

Slovenija je v januarju 2018 izvozila v države članice EU za 1,9 milijarde EUR blaga (ali za 15,1 % več kot januarja 2017), od tam pa uvozila za 1,8 milijarde EUR blaga (ali za 7,8 % več kot januarja 2017). Januarski presežek v blagovni menjavi pri trgovanju z državami članicami EU je znašal 66,3 milijona EUR in je bil najvišji v zadnjih dveh letih.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v januarju 2018 izvozila za 0,5 milijarde EUR blaga (ali za 8,2 % več kot v januarju 2017), uvozila iz teh držav pa je za 0,5 milijarde EUR blaga (ali za 32,2 % več kot v januarju 2017). Glavni razlog za tolikšno povečanje uvoza je enkratna večja transakcija iz skupine pogonski stroji in naprave. Pri trgovanju z omenjenimi državami je bil v januarju 2018 ustvarjen primanjkljaj v višini 29,6 milijona EUR, kar je bil šele drugi primanjkljaj v zadnjih treh letih (po februarju 2015 je bil v vsakem mesecu razen v avgustu 2017 ustvarjen presežek).

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
I 2018I 2018
I 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.390.700113,6
EU-281.887.234115,1
države nečlanice EU503.466108,2
Uvoz2.354.024112,5
EU-281.820.933107,8
države nečlanice EU533.091132,2
Saldo menjave36.676-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,6-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 15. junija 2018, za leto 2018 pa junija 2019.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.