Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2018

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi v letu 2018

V letu 2018 ima 42 % podjetij v Sloveniji nizek digitalni indeks, 32 % zelo nizek, 23 % visok in 3 % zelo visok digitalni indeks. Digitalni indeks se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih.

  • 3.12.2018
  • |
  • končni podatki

Namen digitalizacije je povezati med seboj posamezne poslovne procese v podjetju – od brezpapirnega poslovanja, avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav. Stopnjo (obseg) digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi merimo in prikazujemo (izražamo) z digitalnim indeksom; ta se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. Podjetja se glede na to, koliko teh elementov izpolnjujejo, razvrščajo v 4 skupine: podjetja z zelo nizkim, z nizkim, z visokim in z zelo visokim digitalnim indeksom.

Najštevilnejša so podjetja z nizkim digitalnim indeksom


V letu 2018 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi največ takih, ki imajo nizek digitalni indeks, in sicer 42 %; 32 % podjetij ima zelo nizek digitalni indeks, 23 % visok in 3 % zelo visoki digitalni indeks.

Stopnja digitalizacije z vidika velikosti podjetij (glede na število zaposlenih) pa je taka: med malimi in srednje velikimi podjetji je največ takih, ki imajo nizek digitalni indeks (41 % oz. 46 %); med velikimi podjetji je največ takih, ki imajo visok digitalni indeks (49 %).Kazalniki, na podlagi katerih se je v 2018 izračunal digitalni indeks:


Računalnike, povezane z internetom, uporablja pri svojem delu več kot polovica zaposlenih v podjetju


Računalnike, povezane z internetom, uporablja v 2018 pri svojem delu več kot 50 % zaposlenih v 46 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi.

Z vidika velikosti podjetij glede na število zaposlenih je delež podjetij, v katerih več kot polovica zaposlenih uporablja računalnike, povezane z internetom, največji med majhnimi podjetji, in sicer jih je 47 %; med srednje velikimi jih je 43 % in med velikimi prav tako 43 %.

Podjetje zaposluje strokovnjake za IKT


Strokovnjake za IKT zaposluje 20 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi: 14 % majhnih, 42 % srednje velikih in 84 % velikih podjetij.

8 % podjetij je v letu 2017 zaposlilo ali skušalo zaposliti strokovnjake za IKT; 65 % teh podjetij je imelo prosto delovno mesto za strokovnjaka za IKT, za katero je bilo težko pridobiti ustrezen kader.

Največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je vsaj 30 Mbit/s


Največja pogodbeno zagotovljeno hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je bila vsaj 30 Mbit/s v 40 % podjetij od vseh z vsaj 10 zaposlenimi.

V 36 % podjetij je bila največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa njihove najhitrejše fiksne internetne povezave nižja od 30, vendar ne nižja od 10 Mbit/s. V 21 % podjetij je bila ta hitrost vsaj 30, vendar pa nižja od 100 Mbit/s, v 19 % podjetij pa vsaj 100 Mbit/s.

Prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, ima več kot 20 % oseb, zaposlenih v podjetju


42 % podjetij je dodelilo prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, več kot petini svojih zaposlenih.

Vseh podjetij, ki so svojim zaposlenim (ne glede na število teh) dodelila prenosno napravo z dostopom do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, npr. prenosni, tablični računalnik ali mobilni telefon, je bilo 79 %. Vseh zaposlenih, ki so prejeli tako napravo, pa je bilo 23 %.

Podjetje ima spletno stran


Na spletu je s svojo spletno stranjo ali na spletni strani matičnega podjetja navzočih 84 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi: 81 % malih, 95 % srednje velikih in vsa velika podjetja.

Spletna stran podjetja omogoča obiskovalcem vsaj eno od naprednih funkcionalnosti


81 % podjetij s spletno stranjo omogoča na spletni strani obiskovalcem eno od naslednjih funkcionalnosti: predstavitev izdelkov ali storitev, ki jih nudijo, kataloge ali informacije o cenah (81 %); omogočajo, da obiskovalci na spletni strani prilagodijo, oblikujejo izdelek ali storitev (4 %); omogočajo sledenju statusu oddanega naročila ali spremljanje naročila prek spletne strani (6 %), rednim ali pogostim obiskovalcem spletne strani nudijo prilagojene vsebine (3 % podjetij).

Spletna stran podjetja vsebuje povezavo na profil podjetja na družabnih omrežjih


34 % podjetij ima spletno stran, ki vsebuje povezavo na profil podjetja na družabnih omrežjih, npr. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter (31 % malih, 42 % srednje velikih in 67 % velikih podjetij).

Podjetje najema srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku


Srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku najema 17 % podjetij, in to vsaj eno od naslednji storitev: gostovanje podatkovne baze podjetja (10 %); finančno-računovodsko programsko opremo (9 %); programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (5 %); računalniško zmogljivost za poganjanje lastne programske opreme – najem virtualnih procesorjev ali pomnilnikov (7 % podjetij).

Podjetje pošiljala e-račune v standardizirani strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo v prejšnjem letu  


V letu 2017 je pošiljalo e-račune v standardizirani obliki, primerni za avtomatizirano obdelavo (e-račune), 62 % podjetij.

Večina podjetij (70 %) je od vseh računov, ki so jih poslala v letu 2017, poslala manj kot 10 % računov v obliki e-računov; 14 % jih je poslalo najmanj 10 %, vendar manj kot 25 %; 9 % najmanj 25 %, vendar manj kot 50 %; 4 % najmanj 50 %, vendar manj kot 75 % in 3 % najmanj 75 %.

93 % podjetij je pošiljajo e-račune javnim ustanovam (proračunskim porabnikom), 47 % drugim podjetjem in 7 % fizičnim osebam.

Podjetje plačuje za spletno oglaševanje


Za spletno oglaševanje plačuje 22 % podjetij, npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih, npr. Facebooku, Googlu, YouTubu ali na drugih spletnih straneh. Med malimi podjetji je takih, ki oglašujejo na spletu, 21 %, med srednje velikimi 22 % in med velikimi podjetji 40 %.

20 % podjetij uporablja ciljno oglaševanje, ki temelji na vsebini spletne strani ali na ključnih besedah, po katerih uporabniki interneta iščejo želeno (kontekstualno oglaševanje), 7 % oglaševanje, ki temelji na sledenju preteklih aktivnosti ali profila uporabnikov interneta (oglaševanje na osnovi vedenjskih vzorcev) in na sledenju geolokacije uporabnikov interneta (geolokacijsko oglaševanje). 1 % podjetij uporablja druge metode ciljnega spletnega oglaševanja.

Podjetje je vsaj 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo prek računalniških omrežij – z naročili prek spletnih strani ali prek RIP (računalniške izmenjave podatkov)


V letu 2017 je najmanj 1 % svojega prihodka ustvarilo z naročili prek računalniških omrežij (spletnih strani ali naročil prek RIP) 18 % podjetij.

25 % podjetij je del svojega prihodka ustvarilo s prejemom naročil prek računalniških omrežij, 21 % podjetij prek spletnih strani (lastne ali e-tržnic) in 6 % podjetij prek računalniške izmenjave podatkov. Z naročili prek računalniških omrežij so ta podjetja v letu 2017 ustvarila 17,5 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV).

Podjetje je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo s prodajo prek spletnih strani, vrednost spletne prodaje končnim potrošnikom (B2C) pa je bila več kot 10 % vrednosti spletne prodaje podjetja


V letu 2017 je s prodajo prek spletnih strani ustvarilo več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu 7 % podjetij, spletna prodaja končnim potrošnikom (B2C) pa je predstavljala 10 % vrednosti spletne prodaje teh podjetij.

V letu 2017 so podjetja ustvarila s spletno prodajo 2,4 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV).

Več podatkov za leto 2018 v podatkovni bazi SI-STAT


Podrobnejši podatki o uporabi postopkov 3D-tiskanja, robotov, najemu storitev računalništva v oblaku, o analizi masovnih podatkov, o e-trgovanju v podjetjih v letu 2018 in drugi s tem povezani podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT. 

METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.