Demografski dogodki, Slovenija, 3. četrtletje 2018

V 3. četrtletju leta 2018 izrazito pozitiven selitveni prirast

V 3. četrtletju leta 2018 se je v Slovenijo priselilo 6.000 več prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. Pozitiven je bil tudi naravni prirast.

  • 31.1.2019
  • |
  • začasni podatki

Manj živorojenih in več umrlih
V tretjem četrtletju 2018 se je rodilo 5.239, umrlo pa je 4.754 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 303 (5,5 %) manjše, število umrlih pa za 169 (3,7 %) višje kot v istem obdobju leta 2017. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu znižala z 1,8 na 0,9.

Več porok in razvez
V tretjem četrtletju 2018 je zakonsko zvezo sklenilo 2.850 parov, razvezalo pa se je 490 parov. V primerjavi z istim obdobjem leta 2017 je bilo zabeleženih več sklenitev zakonskih zvez (za 1,0 %) in več razvez (za 1,4 %).

Manj notranjih selitev
V tretjem četrtletju 2018 je bilo registriranih 27.407 notranjih selitev ali za 14,2 % manj kot v istem četrtletju leta 2017.

Selitveni prirast državljanov Slovenije trideseto četrtletje zapored negativen
V tretjem četrtletju 2018 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2017. Priselilo se jih je namreč 9.947 ali za 86 % več kot v tretjem četrtletju 2017. Odselilo se je 3.887 prebivalcev. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.881) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (2.006).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (6.768), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 708 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
Vir: SURS
1) Začasen podatek.
Demografski dogodki, Slovenija
VII–IX 2017VII–IX 20181)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.54210,65.23910,0
Umrli4.5858,84.7549,1
Naravni prirast9571,84850,9
Priseljeni iz tujine5.34210,39.94719,0
Odseljeni v tujino6.57012,63.8877,4
Selitveni prirast-1.228-2,46.06011,6
Skupni prirast-271-0,56.54512,5
Sklenjene zakonske zveze2.8225,42.8505,5
Razvezane zakonske zveze4830,94900,9
Notranje selitve31.94061,327.40752,4
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2018 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 23. julija 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.