Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2018

V 3. četrtletju 2018 se je nadaljevala rast skupnega števila opravljenih delovnih ur na medletni ravni

Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni še naprej naraščalo tudi v 3. četrtletju 2018 (predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb). Povprečno največ delovnih ur na mesec, 125, so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo.

  • 5.12.2018
  • |
  • začasni podatki

Skupno število opravljenih delovnih ur tudi v 3. četrtletju 2018 višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta
V Sloveniji zaposlene osebe so v 3. četrtletju 2018 opravile (po začasnih podatkih) 272,1 milijona delovnih ur, kar je za 2,2 % več kot v istem obdobju 2017. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Povprečno največ delovnih ur na mesec opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo, povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje
Čeprav so v Sloveniji zaposlene osebe opravile v 3. četrtletju 2018 skupno več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2017, pa jih je posamezna zaposlena oseba opravila povprečno manj; opravila jih je namreč povprečno 118 na mesec ali za 1,4 % manj kot v istem obdobju 2017. Najpomembnejša razloga za to sta bila večje število ur izrabljenega letnega dopusta in manjše število opravljenih neplačanih nadur.

V 3. četrtletju 2018 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo; mesečno so opravile povprečno 125 delovnih ur. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, in sicer 105 ali 13 delovnih ur manj od slovenskega povprečja.

Najvišja odstotna deleža opravljenih delovnih ur med plačanimi urami so v 3. četrtletju 2018 izkazovali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (76,5 %) in v dejavnosti gradbeništvo (76,4 %).

Povečanje skupnega števila opravljenih delovnih ur največje v dejavnosti gradbeništvo
Kot v 2. četrtletju 2018 se je tudi v 3. četrtletju 2018 skupno število opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2017 najizraziteje povečalo v dejavnosti gradbeništvo (za 6,8 %); sledilo je povečanje v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,6 %).

V obeh omenjenih dejavnostih je bilo zvišanje skupnega števila opravljenih delovnih ur v največji meri posledica večjega števila zaposlenih oseb.

Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2018
Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2018
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201620172018
I–III99,2104,5103,0
IV–VI104,499,7102,8
VII–IX98,4101,5102,2
X–XII97,1101,2
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja. Končni podatki o opravljenih delovnih urah za vsa četrtletja leta 2018 bodo objavljeni 6. marca 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.