Indeks stroškov dela, Slovenija, 3. četrtletje 2017

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2017 za 6,9 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2017 za 6,9 % višji kot v tretjem četrtletju 2016.

  • 7.12.2017
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 6,9 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2017 po začasnih podatkih povprečno za 6,9 % višji kot v tretjem četrtletju 2016, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 6,4 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2017 glede na tretje četrtletje 2016 najizraziteje znižali v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 8,9 %) in v kulturnih, razvedrilnih  in rekreacijskih dejavnostih (za 8,3 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 11,8 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 10,5%).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v drugem četrtletju 2017 za 2,2 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 6. 12. 2017) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v drugem četrtletju 2017 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v drugem četrtletju 2016 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Finskem (za 0,1 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 18,2 %) in na Madžarskem (za 12,5 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,2 %; v Sloveniji so bili višji za 5,4 %. Za Francijo ni bilo podatka.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201520162017
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III102,6100,7102,7
IV–VI102,0101,5105,3
VII–IX98,3103,7106,9
X–XII100,8106,2
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.