Dostopnost 

Na Statističnem uradu RS se zavezujemo omogočiti dostopnost spletnega mesta stat.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Izjava o dostopnosti 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Statističnega urada RS , ki jih ponujamo uporabnikom. Spletno mesto Statističnega urada RS je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin). 

Pri razvoju novih spletnih strani in aplikacij sledimo smernicam WCAG 2.0 ali WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. Na Statističnem uradu RS se trudimo biti skladni najmanj z ravnjo AA.  

Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak ali hroščev. 

Priporočila o dostopnosti 

Priporočila za dostopnost do spletnih vsebin (WCAG) so razdeljena v štiri ravni priporočil. Spodaj je na voljo kratek povzetek ravni, s povezavami do spletne strani priporočil, kjer navedemo v kolikšni meri smo skladni s priporočili. 

ZAZNAVANJE 

Besedilne alternative (priporočilo 1.1)

Skladne vsebine: Vsem ne-tekstovnim elementom, ki nimajo okrasnega namena in so uporabniku vidni, smo zagotovili ustrezne besedilne alternative oz. da imajo vse pomenske grafike (npr. grafi) ustrezne meta opise (alt-tag oz. nadomestno besedilo). Okrasni namen imajo fotografije, ki niso namenjene podajanju informacij, ampak so namenjeni izključno vidnemu zaznavanju. Stran vsebuje tudi CAPTCHA, ki pa ima nadomestno besedilo z opisom akcije, ki jo mora uporabnik izvesti (pretipkati črke), če želi nadaljevati. 

Neskladne vsebine: Nadomestna besedila oz. opisi grafov v novicah in objavah niso zagotovljeni, saj zaradi tehničnih omejitev implementacija predstavlja nesorazmerno breme.  Potrebna je prilagoditev zalednega sistema, ki avtomatično generira in objavlja objave.  

Časovni mediji (priporočilo 1.2)

Skladne vsebine: Video infografike, ki so vključene v objave imajo podnapise z vsebino, ki je “zapečena” v sliko. 

Neskladne vsebine: Posnetki novinarskih konferenc nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov. Video infografike nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video, prav tako nimajo zvočnih opisov in transkriptov.  

Prilagodljivost (priporočilo 1.3)

Skladne vsebine: Spletno mesto Statističnega urada RS se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi pri tem prišlo do spremembe strukture ali izgube informacij. 
Spletno mesto je strukturirana logično z uporabo naslovov in mednaslovov, vsebina pa je jasno ločena od navigacije spletnega mesta.  

Neskladne vsebine: Vnosna polja in obrazci še nimajo za bralnike zaslona dodanih vseh optimalnih oznak (label), ki jih natančneje opisujejo. Enako velja tudi za ikone, ki nimajo besedila. Te spremembe so trenutno v razvojni fazi. 

Razločljivost (priporočilo 1.4

Skladne vsebine: Navodila za uporabo spletnih obrazcev in ostalih elementov na spletni strani se ne zanašajo zgolj na barvo. Barve na spletni strani imajo le dekorativni namen, zato lahko uporabniki, ki imajo težave pri razločevanju določenih odtenkov, spletno stran uporabljajo brez težav. 
Zagotovljen je minimalen kontrast 3:1 za večja besedila in za grafične elemente, kot so obrobe obrazcev in drugih elementov. 

Spletna stran se lahko poveča za 200%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih. 
Tekstovni elementi so oblikovani s CSS-jem in za prikaz ne uporabljajo slik. 

Neskladne vsebine: Spletno mesto privzeto ne uporablja priporočene velikosti pisav, kar pomeni, da kontrast 4,5:1 za manjša besedila v privzetem pogledu ni zagotovljen. Uporabnikom predlagamo, da spletno mesto z uporabo brskalnika povečajo v meri, da bo besedilo dosegalo priporočeni kontrast 3:1.  

OPERABILNOST 

Dostopnost preko tipkovnice (priporočilo 2.1

Skladne vsebine: Uporabnik se lahko po spletnem mestu premika samo z uporabo tipkovnice, brez potrebe po uporabi miške. Nobena interakcija ni časovno omejena, prav tako smo spletno stran načrtovali tako, da se uporabnik, ki po njej pomika s tipkovnico, ne ujame v pasti, iz katere ne more več naprej ali nazaj.  
Neskladne vsebine: Vsi aktivni gradniki oz. elementi s fokusom še niso ustrezno označeni, nekaterih pa trenutno še ni mogoče fokusirati z uporabo tipkovnice. Nekateri gradniki imajo vsebino, ki je skrita, ampak jih tipkovnica zazna in se nanje fokusira v ozadju, zaradi česar uporabnik vizualno izgubi nadzor nad označeno vsebino in ne ve, kje se nahaja. 

Dovolj časa (priporočilo 2.2

Skladne vsebine: Nobena vsebina na spletni strani ni časovno omejena in se ne izteče. 

Napadi in druge fizične reakcije (priporočilo 2.3

Skladne vsebine: Na spletni strani ni prisotnih utripajočih vsebin, tako da je spletna stran varna za uporabo za vse skupine ljudi, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade (npr. epileptične napade). 

Navigacija (priporočilo 2.4

Skladne vsebine: Uporabniki, ki po spletni strani pomikajo tipkovnico, imajo kot prvi aktivni gradnik na voljo povezavo “Skoči na glavno vsebino”, ki jih prestavi na glavno vsebino. 

Zaporedje strani je usklajeno z vsebino, tako da se lahko uporabnik logično premika po strani z uporabo tabulatorja. Za lažje pomikanje po spletnem mestu je na voljo glavna navigacija na vrhu. Pri iskanju vsebine na spletnega mesta si lahko uporabniki pomagajo tudi z iskalnikom, ki je vselej prisoten na vrhu posamezne strani. Med določenimi prispevki lahko uporabniki pomikajo tudi s pomočjo seznama sorodnih vsebin, ki je naveden desno od prispevka oziroma na manjših zaslonih pod prispevkom. Spletno mesto posodablja naslov na vrhu brskalnika skladno z vsebino, ki je prikazana, tako, da uporabnik vselej ve, na kateri strani se nahaja. 

Neskladne vsebine:  Pri uporabi določenih elementov oz. Gradnikov se ne posodabljajo povezave vrstici za spletni naslov (npr. elementi, kjer se odpre dodatna vsebina, ali paginacija). 

Večina elementov s fokusom je ustrezno označenih. Nekateri elementi ob fokusi niso označeni, nekaterih elementov pa trenutno še ni mogoče označiti z uporabo tipkovnice. Na spletnem mestu trenutno ni mogoče preskakovati celotnih blokov vsebine  (npr. preskok vtičnika za Twitter ali preskok zadnjih objav). 

RAZUMEVANJE 

Berljivost (priporočilo 3.1

Skladne vsebine: Jezik spletne strani je ugotovljiv iz programske kode. 

Predvidljivost (priporočilo 3.2

Skladne vsebine: Spletna stran se ne spremeni ob spremembi elementa s fokusom. Uporaba navigacije ostaja vselej konsistentna in se ne spreminja med stranmi. 

Pomoč pri vnosu (priporočilo 3.3

Skladne vsebine: V primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake. Prav tako se vnos ne izbriše iz obrazca, tako da ga lahko uporabnik ustrezno popravi. 


ROBUSTNOST 

Kompatibilnost (priporočilo 4.1

Skladne vsebine: Spletna stran je bila narejena z uporabo široko uporabljenih tehnologij, tako da lahko uporabniki do nje dostopajo nemoteno ne glede na to, kateri brskalnik bodo uporabili. Spletna stran je bila narejena z uporabo HTML, CSS in JS standardov. 

Splošno o drugih nedostopnih vsebinah 

Na statističnem uradu RS se nenehno trudimo izboljšati uporabniško izkušnjo za naše uporabnike in v skladu s tem sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.  

Kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletišča še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.  
 
Primeri takih vsebin so: 

• Skenirani dokumenti in obrazci v PDF obliki zapisa, 
• prikazi podatkov v obliki grafikonov,
• kompleksne tabele s statističnimi podatki.

Priprava izjave o dostopnosti 

Ta izjava je bila pripravljena 1. septembra 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 17. 9. 2020 

Povratne in kontaktne informacije 

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta za ranljive skupine.  

Prav tako pa nas lahko obvestite o morebitnih primerih Neskladne vsebine z Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij nas lahko obvestite, mi pa jih bomo skušali izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa do teh informacij. 
 
Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Statističnega urada RS, lahko dobite na:

1. Na telefonu: 01 2416 404
2. na elektronskem naslovu: gp.surs@gov.si,
3. osebno na Statističnem uradu RS (Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana).

Nekatere informacije o delovanju Statističnega urad RS so dostopne tudi na naši predstavitveni strani, ki se nahaja na gov.si. 

Izvršilni postopek 

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: 
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 
Tržaška cesta 21 
1000 Ljubljana 
01 478 47 78 
gp.uiv@gov.si