Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. januar 2022
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2021 višje za 10,6 %, povprečno letno pa za 5,5 %
V enem letu so se cene najizraziteje zvišale v proizvodnji kovin in v proizvodnji koksa in naftnih derivatov. Znižale se niso v nobeni dejavnosti. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,6 %.
21. januar 2022
Razpoloženje potrošnikov na mesečni ravni nespremenjeno
Razpoloženje potrošnikov se v januarju 2022 glede na prejšnji mesec ni spremenilo, se pa je izboljšalo na letni ravni.
21. januar 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Hitrorastoča podjetja v Sloveniji v letu 2020
V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobne podatke o hitrorastočih podjetjih v letu 2020.
20. januar 2022
Število izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe največje doslej
V letu 2021 je bilo izdanih skoraj 7.000 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 17 % več kot v 2020 in največ doslej.
19. januar 2022
24. januarja obeležujemo dan izobraževanja
V vrtce je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 86.193 otrok, starih 1–5 let (82,5 % od vseh), 96,2 % otrok je po osnovni šoli nadaljevalo šolanje in skoraj polovica mladih med 19. in 24. letom se je odločilo za študij. 
18. januar 2022
Število delovno aktivnih oseb tudi tokrat višje
V novembru 2021 je bilo več kot 913.400 delovno aktivnih oseb, kar je ponovno najvišja vrednost. Najbolj se je tokrat število delovno aktivnih oseb povečalo v dejavnosti izobraževanje, večina zaposlenih v tej dejavnosti pa je imelo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (80,2 %).
18. januar 2022
V SiStatu smo naknadno objavili podrobne podatke
V zadnji novici 17. 12. 2021 smo vam že sporočili, da bomo podatke v podatkovni bazi SiStat objavili naknadno. Sedaj vam sporočamo, da so bili podrobni podatki k spodaj navedeni objavi objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat.
14. januar 2022
Več potnikov v letališkem prometu kot novembra 2020
Avtobusi in vlaki so v novembru 2021 prepeljali več potnikov kot v novembru 2020. Povečal se je tudi promet na letališču.
14. januar 2022
Vrednost gradbenih del višja na mesečni in nižja na letni ravni
Vrednost v novembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2021. Hkrati je bila za 17,3 % nižja od vrednosti del, opravljenih v novembru 2020.  
14. januar 2022
Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2021 višja kot pred letom dni
V novembru 2021 je bilo odkupljenega za 6,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov. Vrednostno je to za približno 1 % več kot v predhodnem mesecu in za približno 19 % več kot v novembru 2020.  
14. januar 2022
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje tudi v novembru 2021
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru 2021, je bila  za 25,4 % višja od vrednosti odkupa pred enim letom in za 17,7 % nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu.
14. januar 2022
Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v novembru 2021
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2021 povprečno za 2,8 % višje kot v oktobru 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 3,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,8 %.