Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
27. september 2021
V 2020 nastalo v Sloveniji za skoraj 2 % več odpadne hrane kot v letu prej
Prebivalec Slovenije je v 2020 zavrgel povprečno 68 kg hrane, kilogram več kot v 2019. V gospodinjstvih in trgovini z živili je nastalo več odpadne hrane kot v 2019, v proizvodnji hrane ter v gostinstvu in strežbi pa manj. Največ odpadne hrane je bilo predelane v bioplinarnah.
27. september 2021
Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 nižji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v juliju 2021 za 3,4 % nižji kot v juniju 2021, od prihodka v juliju 2020 pa je bil za 12,7 % višji.
27. september 2021
Neto proizvodnja električne energije v avgustu 2021 manjša kot v avgustu 2020
Proizvodnja električne energije se je v avgustu 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, oskrba z energenti pa se je povečala.
27. september 2021
Celoten posek lesa v Sloveniji v 2020 količinsko manjši kot v 2019, lesna zaloga pa večja
V slovenskih gozdovih je bilo v 2020 posekanega za približno 20 % manj kubičnih metrov lesa kot v letu 2019, lesna zaloga pa je bila nekoliko večja.
24. september 2021
Primanjkljaj sektorja država v letu 2020 znašal 3.618 milijonov EUR
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 znašal 3.618 milijonov EUR ali 7,7 % BDP, bruto dolg pa 37.423 milijonov EUR ali 79,8 % BDP.
24. september 2021
Novo v podatkovni bazi SiStat: Proizvodnja in prodaja industrijskih proizvodov in storitev, 2020
Končne podatke o proizvodnji in prodaji industrijskih proizvodov in storitev za Slovenijo v letu 2020 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
24. september 2021
Prebivalci Slovenije so se v 2. četrtletju 2021 odpravili na skoraj 1,2 milijona zasebnih in poslovnih potovanj
Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so v 2. četrtletju 2021 opravili skoraj 1,2 milijona turističnih potovanj, od tega 1,1 milijona zasebnih potovanj. Na poslovnih potovanji so porabili približno še enkrat več denarja kot na zasebnih potovanjih.
24. september 2021
Izvoz okroglega lesa v 2020 količinsko manjši kot v 2019, uvoz pa večji
Slovenija je v 2020 izvozila 1,56 milijona kubičnih metrov okroglega lesa ali za približno 19 % manj kot v 2019, uvozila pa 0,86 milijona kubičnih metrov okroglega lesa ali za približno 39 % več kot v 2019.
24. september 2021
V avgustu 2021 v Sloveniji za 2 % več prenočitev turistov kot v avgustu turistično rekordnega leta 2019
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v avgustu 2021, prvem med meseci v tem letu, zabeleženih več kot milijon prihodov turistov in malo manj kot 3 milijone njihovih prenočitev; teh je bilo za 2 % več kot v avgustu 2019. 
24. september 2021
Skupni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so bili v letu 2020 za 2,3 % nižji kot v 2019
Davčni prihodki so bili v 2020 za 7,2 % nižji kot v 2019; znašali so 9.673 mio EUR. Najbolj so se zmanjšali prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz (za 10,2 %), med temi prihodki od DDV za 8,9 %. Prihodki od socialnih prispevkov so v 2020 znašali 8.061 mio EUR (4,4 % več kot v 2019).
24. september 2021
Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni slabše, na letni ravni boljše
Gospodarsko razpoloženje je bilo septembra 2021 na mesečni ravni za 1,8 odstotne točke slabše, na letni ravni pa za 8,5 odstotne točke boljše.
24. september 2021
Kazalnik zaupanja v septembru 2021 v gradbeništvu višji, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižji
Kazalnik zaupanja je bil v septembru 2021 v gradbeništvu višji kot v mesecu prej, v trgovini in predelovalnih dejavnostih pa nižji. V storitvenih dejavnostih in gradbeništvu pričakujejo, da se bo zaposlovanje v naslednjih mesecih povečalo, v trgovini in industriji pa, da se bo zmanjšalo.