Indeksi uvoznih cen, Slovenija, december 2018

Cene uvoženih proizvodov v letu 2018 višje za 1,7 %

 Cene uvoženih proizvodov so bile v letu 2018 za 1,7 % višje kot v prejšnjem letu, v decembru 2018 pa so bile za 0,9 % nižje kot v prejšnjem mesecu.

  • 30.1.2019
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov za 1,7 % višje kot v letu 2017 

Cene uvoženih proizvodov so se v letu 2018 zvišale za 1,7 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 1,1 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 2,5 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu opazneje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 35,6 %), pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 6,9 %). 

Cene uvoženih proizvodov za 0,9 % nižje kot v prejšnjem mesecu
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v decembru 2018 za 0,9 % nižje kot v novembru 2018. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se znižale za 1,0 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 0,9 %. Cene uvoženih proizvodov so se v letu 2018 znižale na mesečni ravni še v marcu, juniju (za 0,1 %) in novembru (za 0,5 %). 

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v decembru 2018 pocenili energenti (za 6,3 %), surovine (za 0,8 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,4 %), proizvodi za investicije pa so se podražili (za 0,2 %).

Od uvoženih proizvodov so se v decembru 2018 najbolj pocenili proizvodi v skupini koks in naftni derivati (za 8,3 %), najbolj podražili pa proizvodi v skupini rudnine in kamnine (za 1,5 %).

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
 Ø 2015 
Skupaj99,1101,7102,5104,73
Evrsko območje99,0101,1103,0106,70
Zunaj evrsko območje99,1102,5101,8102,24
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,2102,7103,6105,97
Energenti93,7109,8115,6122,06
Proizvodi za investicije100,2100,3100,1100,81
Proizvodi za široko porabo99,698,798,8100,78
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine97,7128,5121,1133,22
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,1100,9102,0103,76
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro97,7127,3113,4139,90
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.