Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, oktober 2018

V oktobru 2018 odkupljenega za 3,2 % manj kravjega mleka kot v oktobru 2017

Odkup mleka je bil v zadnjih petih mesecih manjši kot v istih mesecih prejšnjega leta, prav tako pa se v zadnjih mesecih zmanjšuje tudi proizvodnja mlečnih izdelkov. Edina izjema je proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, ki dosega rekordne ravni.

  • 30.11.2018
  • |
  • začasni podatki
Odkupljenega manj mleka kot v oktobru 2017
V oktobru 2018 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenega okrog 45.600 ton kravjega mleka ali za 1,9 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,6 % manj kot v oktobru 2017. To je bil že peti mesec zapored, v katerem je bilo odkupljenega manj mleka kot v prejšnjem letu v istem mesecu. Posledično je bila tudi skupna količina mleka, odkupljenega v obdobju od januarja do oktobra 2018, manjša kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 0,8 %.

V oktobru 2018 odkupljeno mleko vsebovalo 4,17 % maščob in 3,35 % beljakovin
Oba deleža sta bila višja kot v mleku, odkupljenem v prejšnjem mesecu, in hkrati nižja kot v mleku, odkupljenem v oktobru 2017.

Proizvodnja mlečnih izdelkov razen mleka v prahu večja kot v prejšnjem mesecu
Po razmeroma nizki proizvodnji mlečnih izdelkov v septembru 2018 so mlekarne v oktobru 2018 povečale proizvodnjo večine mlečnih izdelkov: najbolj se je v primerjavi s predhodnim mesecem povečala proizvodnja sira, za skoraj 14 %; proizvodnja masla in smetane (ki sta se povečali vsaka za okoli 9 %), proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov za več kot 7 % in proizvodnja konzumnega mleka za 1 %.

Glede na oktober 2017 pa večinoma manjša
Mlekarne so v oktobru proizvedle skoraj 3.800 ton fermentiranih mlečnih izdelkov. Proizvodnja teh izdelkov je bila za več kot 10 % večja kot v oktobru 2018 in doslej v tem mesecu še nikoli ni bila tako visoka. Proizvodnja drugih mlečnih izdelkov se je zmanjšala: proizvodnja masla za več kot 14 %, smetane za 11 %, konzumnega mleka za skoraj 6 % in sira za skoraj 4 %.

V prvih desetih mesecih 2018 pa le proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov višja kot v istem obdobju 2017
Zaradi precej manjše proizvodnje v septembru in oktobru je bila kumulativna proizvodnja večine skupin mlečnih izdelkov nižja kot od januarja do oktobra 2017. Mleka v prahu so mlekarne proizvedle 20 % manj, konzumnega mleka 5 % manj, smetane in sira po približno 1 % manj in malo manj tudi masla. Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov je v zadnjem času rekordna; v prvih 10 mesecih leta 2018 je bila za več kot 3 % večja kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v devetih mesecih leta 2018 odkupile skupaj za 1,3 % več kravjega mleka kot v istem obdobju v 2017. Odkup mleka je bil v septembru 2018 ponovno nižji od odkupa v istem mesecu prejšnjega leta. Odkupna cena mleka v EU se je v septembru že peti mesec zapored zvišala in je znašala 0,357 EUR/kg.
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
X 17IX 18X 18I–X 17I–X 18X 18 
IX 18
X 18
X 17
I–X 18
I–X 17
toneindeks
Skupaj47.07544.71845.583486.131482.136101,996,899,2
  slovenske mlekarne32.06730.92531.515330.682333.203101,998,3100,8
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
X 17IX 18X 18I–X 17I–X 18X 18 
IX 18
X 18
X 17
I–X 18
I–X 17
%indeks
Maščoba4,204,064,174,114,12102,799,3100,3
Beljakovine3,463,343,353,343,34100,396,8100,3
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
X 17IX 18X 18I–X 17I–X 18X 18 
IX 18
X 18
X 17
I–X 18
I–X 17
toneindeks
Konzumno mleko13.44012.53312.656147.437140.014101,094,295,0
Smetana1.1659481.03610.14110.031109,389,098,9
Fermentirani mlečni izdelki3.4093.5003.75236.00637.215107,2110,1103,4
Mleko v prahuz--zz78,017,280,0
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2722132332.0772.073109,585,899,8
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4711.2451.41514.15213.951113,796,298,6
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni do 14. 2. 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.