Bilanca za vino, Slovenija, tržno leto 2017/2018

Višja stopnja samooskrbe z vinom v Sloveniji v tržnem letu 2017/2018

Stopnja samooskrbe z vinom je bila v tržnem letu 2017/2018 91-odstotna, prebivalec Slovenije je v povprečju popil 33 litrov vina.  

  • 28.1.2019
  • |
  • začasni podatki

Bela vina predstavljala 68 % skupne proizvodnje vina v Sloveniji, glede na kakovost najvišji delež vin z zaščiteno označbo porekla

Proizvodnja vin je v Sloveniji v tržnem letu 2017/2018 znašala okoli 625.000 hektolitrov. Od skupne proizvodnje vin so 68 % (nekaj več kot 425.000 hektolitrov) predstavljala bela vina.

Glede na kakovostno razdelitev vin so k skupni proizvodnji vin v opazovanem tržnem letu 67 % prispevala vina z zaščiteno označbo porekla (nekaj več kot 420.000 hektolitrov).

Potrošnja vin v Sloveniji okoli 688.000 hektolitrov

V tržnem letu 2017/2018 je potrošnja vin v Sloveniji znašala nekaj več kot 688.000 hektolitrov. Od te je 63 % (okoli 436.000 hektolitrov) predstavljal delež belih vin. 

 

Potrošnja vin na prebivalca, Slovenija, 2017/2018
Potrošnja vin na prebivalca, Slovenija, 2017/2018
Vira: SURS, KIS
Bilanca za vino za tržno leto, Slovenija, 2017/2018
Domača
proizvodnja
Domača
potrošnja
Stopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 hl%l/preb.
Vina625,9688,191,032,7
  od tega bela vina426,8436,497,820,7
Vira: SURS, KIS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Od tržnega leta 2016/2017 dalje skupno proizvodnjo vin predstavlja pridelava grozdja (po podatkih SURS), pomnožena s koeficientom pretvorbe v vino. Del proizvodnje predstavlja proizvodnja vina po registru pridelovalcev grozdja in vina (razdeljena v vse štiri kakovostne razrede), razlika v proizvodnji vin med podatki SURS in registra pa spada le med ostala vina.

Od tržnega leta 2017/2018 dalje je spremenjen tudi način izračuna skupne količine belih vin. Ker je del pridelave belega grozdja namenjen proizvodnji rdečkastega vina (predvsem na Dolenjskem – cviček), ki spada med rdeča vina, oceno tega dela grozdja odštejemo od proizvodnje belih vin.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.