Stroški dela, Slovenija, 2016

Stroški dela za leto 2016 so znašali 2.177,31 EUR, to je za 2,2 % več kot leta 2015

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2016 so v Sloveniji znašali 2.177,31 EUR.

  • 23.10.2017
  • |
  • začasni podatki

2,2-odstotno letno zvišanje stroškov dela
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2016 so v Sloveniji znašali 2.177,31 EUR, to je za 2,2 % več kot leta 2015. Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so znašali 15,06 EUR. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,2 %.

Stroški dela najvišji v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2016 so bili najvišji v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.307,23 EUR) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.220,11 EUR), najnižji pa v dejavnosti gostinstvo (1.384,87 EUR) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.496,41 EUR).

Stroški dela v EU za leto 2016 najvišji na Danskem, najnižji v Bolgariji
Po podatkih in metodologiji Eurostata za leto 2016 (vir: Eurostat z dne 18. 10. 2017) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi osebami, najvišji na Danskem (42,0 EUR), v Belgiji (39,2 EUR), na Švedskem (38,0 EUR) in v Luksemburgu (36,6 EUR), najnižji pa v Bolgariji (4,4 EUR) in v Romuniji (5,5 EUR); v EU-28 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 25,4 EUR. V Sloveniji so stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v omenjenih področjih dejavnosti in poslovnih subjektih znašali za navedeno leto 16,2 EUR; to nas uvršča med Španijo (21,3 EUR) in Ciper (15,8 EUR).

Grafikon 1: Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 20161)
Grafikon 1: Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 2016<sup>1)</sup>
1) Podatki za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in
dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več
kot 9 zaposlenimi osebami.
Vir: Eurostat (18. 10. 2017,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database)
Tabela 1: Povprečni stroški dela, Slovenija, 2016
Mesečni, na
zaposleno osebo
Za dejansko
opravljeno delovno uro
EUR
Stroški dela – skupaj2.177,3115,06
Prejemki zaposlenih oseb1.854,7412,82
Delodajalčevi socialni prispevki318,752,20
Stroški izobraževanja7,250,05
Drugi stroški dela5,120,04
Davki2,290,02
Subvencije1)10,83M0,07M
M manj natančna ocena
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.