Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, februar 2018

Izvoz in uvoz v februarju 2018 višja kot v februarju 2017

Potem ko je vrednost blagovne menjave Slovenije s tujino že lani dosegla najvišjo raven v zadnjih letih, se ta povečuje tudi letos: v prvih dveh mesecih leta 2018 je bila namreč vrednost izvoza za 11,7 %, vrednost uvoza pa za 11,1 % višja kot v istem obdobju 2017.

  • 9.4.2018
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v februarju 2018 višja kot v februarju 2017 
 
Slovenija je v februarju 2018 izvozila za 2,4 milijarde EUR blaga, uvozila pa za 2,3 milijarde EUR blaga. Izvoz in uvoz v februarju 2018 sta bila višja od februarskih izvozov in uvozov v zadnjih letih; izvoz v februarju 2017 je bil presežen za 11,5 %, uvoz pa za 9,8 %. Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu je bila vrednost izvoza višja za 0,7 %, vrednost uvoza pa za 1,2 %. 

V blagovni menjavi s tujino je bil v februarju 2018 zabeležen presežek v vrednosti 42,7 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 101,8-odstotna. V preteklih letih so bili presežki v blagovni menjavi v februarju redki; v zadnjih desetih letih je bil saldo blagovne menjave pozitiven le še v februarju 2016 in 2017.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz teh držav višja kot v februarju 2017

77,5 % vsega izvoza in 79,5 % vsega uvoza v februarju 2018 je Slovenija ustvarila s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je namreč v februarju 2018 izvozila za 1,8 milijarde EUR blaga (ali za 10,0 % več kot v februarju 2017), iz omenjenih držav pa ga je uvozila za 1,8 milijarde EUR (ali za 7,3 % več kot v februarju 2017). V februarju 2018 je bil v blagovni menjavi pri trgovanju z državami članicami EU zabeležen primanjkljaj v vrednosti 15,5 milijona EUR.

V države zunaj EU je Slovenija v februarju 2018 izvozila za 0,5 milijarde EUR blaga (ali za 16,9 % več kot v februarju 2017), uvozila iz teh držav pa je za 0,5 milijarde EUR blaga (ali za 21,1 % več kot v februarju 2017). V blagovni menjavi s to skupino držav je tako ustvarjala presežek v vseh mesecih od februarja 2015 dalje, razen v avgustu 2017 in v januarju 2018.

Izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Izvoz je bil v prvih dveh mesecih leta 2018 za 11,7 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 4,7 milijarde EUR), uvoz pa je bil višji za 11,1 % (znašal je 4,7 milijarde EUR). Presežek pri blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 44,6 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,0-odstotna.
Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
II 2018I–II 2018II 2018
II 2017
I–II 2018
I–II 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.368.0984.723.575111,5111,7
EU-281.834.2453.702.513110,0112,0
države nečlanice EU533.8531.021.061116,9110,7
Uvoz2.325.3774.678.960109,8111,1
EU-281.849.7483.669.470107,3107,5
države nečlanice EU475.6281.009.490121,1126,8
Trgovinska bilanca42.72244.614-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %101,8101-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2017 in 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 15. junija 2018, za leto 2018 pa junija 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.