Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2018

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2018 v povprečju višje za 1,4 %

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2018 zvišale za 1,4 %. V tem letu so se cene najizraziteje zvišale v oskrbi z električno energijo (za 6,5 %), najizraziteje znižale pa v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 9,7 %).

  • 21.1.2019
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2018 za 1,4 % višje kot v 2017

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2018 zvišale za 1,4 % (v letu 2017 so se glede na prejšnje leto zvišale za 2,2 %); zvišale so se tako cene proizvodov za prodajo na tujih trgih (za 1,6 %) kot tudi cene proizvodov za prodajo na domačem trgu (za 1,2 %).

Cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se v enem letu zvišale za 1,7 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 1,6 %.

Cene industrijskih proizvodov po namenu porabe so se v 2018 glede na 2017 zvišale v vseh skupinah. Najizraziteje so se zvišale cene energentov (za 5,5 %), sledile so cene surovin (za 1,6 %), cene proizvodov za investicije (za 1,2 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,6 %).

V zadnjem letu so se cene industrijskih proizvodov najizraziteje zvišale v oskrbi z električno energijo (za 6,5 %), najizraziteje znižale pa cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 9,7 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v decembru 2018 v povprečju enake kot v novembru 2018

Cene proizvodov se decembra 2018 na mesečni ravni v povprečju niso spremenile. Prav tako se na mesečni ravni v povprečju niso spremenile cene proizvodov za prodajo na domačem trgu, medtem ko so se cene izvoznih proizvodov v tem mesecu za 0,1 % zvišale.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe proizvodov so se v decembru 2018 glede na november 2018 zvišale cene energentov, cene proizvodov za investicije in cene proizvodov za široko porabo (v vsaki skupini za 0,1 %); cene surovin se glede na prejšnji mesec v povprečju niso spremenile.

Glede na prejšnji mesec so se najbolj podražili proizvodi v proizvodnji oblačil (za 1,2 %), najbolj pocenili pa proizvodi v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 1,1 %).

 
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,0101,4102,1103,02
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,0101,6102,9104,41
Energenti100,1105,5104,098,29
Proizvodi za investicije100,1101,2101,1100,94
Proizvodi za široko porabo100,1100,6101,1103,06
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,2102,9103,3103,08
C Predelovalne dejavnosti100,0101,2102,0103,27
D Oskrba z električno energijo100,2106,5104,397,75
E Oskrba z vodo100,099,795,693,61
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2018
XI 2018 
XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
XII 2018
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0101,2101,9101,96
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,1101,6102,2104,09
  evrsko območje100,0101,6102,3103,26
  zunaj evrsko območje100,1101,7102,0105,94
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.