Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2018

December privabil v Slovenijo največ turistov iz Italije

V turističnih nastanitvenih obratih smo v Sloveniji v decembru 2018 našteli več kot 314.000 prihodov turistov in več kot 842.000 njihovih prenočitev. 65 % teh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med temi pa največ turisti iz Italije.

  • 31.1.2019
  • |
  • začasni podatki

Tuji turisti opravili 65 % vseh turističnih prenočitev
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v decembru 2018 zabeleženih več kot 314.000 prihodov turistov in več kot 842.000 turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 104.000, njihovih prenočitev pa več kot 293.000. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 211.000, njihovih prenočitev pa skoraj 549.000 ali 65 % vseh v decembru opravljenih turističnih prenočitev.

Med tujimi turisti spet največ turistov iz Italije
Med naše ključne turistične trge, tj. države, iz katerih pride v Slovenijo največ turistov, so se med drugimi v decembru 2018 uvrstile vse sosednje države. Podrobneje: največ prenočitev med tujimi turisti so tudi  v decembru 2018 ustvarili pri nas turisti iz Italije (27 % ali skoraj 150.000), sledili so turisti iz Avstrije (10 %), Hrvaške (10 %), Nemčije (6 %), Srbije (5 %) in Madžarske (4 %).

Več kot 60 % vseh prenočitev v hotelih
Več kot 513.000 ali 61 % vseh turističnih prenočitev v decembru 2018 je bilo ustvarjenih v hotelih, 14 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 5 % v skupini zasebne sobe, apartmaji, hiše, 4 % v kampih in prav tako 4 % v prenočiščih.

V decembru pritegnile več gostov zdraviliške kot gorske občine
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v decembru 2018 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (28 % ali skoraj 237.000), sledile so gorske občine (23 %), občina Ljubljana (20 %) in obmorske občine (12 %).

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, december 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2018
število
število
Skupaj314.475842.381
Domači103.505293.499
Tuji210.970548.882
  od tega
iz Italije69.059149.898
iz Avstrije21.97054.284
iz Hrvaške21.67752.526
iz Nemčije9.63234.000
iz Srbije 9.52526.747
iz Madžarske6.85119.296
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih obratov, december 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2018
število
število
Skupaj314.475842.381
Vrste občin
  Zdraviliške občine75.438236.614
  Gorske občine70.363189.577
  Obmorske občine37.174104.688
  Ljubljana69.982165.534
  Mestne občine31.27679.054
  Druge občine30.24266.914
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli203.034513.288
  Apartmajska in počitniška naselja40.016120.387
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše14.52438.512
  Kampi11.02332.878
  Prenočišča8.54130.147
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki od januarja 2018  niso neposredno primerljivi s podatki za referenčne mesece pred tem datumom. Mesečni podatki za obdobje do decembra 2017 so na voljo v arhivu. Podrobnejše metodološko opozorilo najdete na povezavi.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.