Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 2016

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2016 za 4,2 % višji kot v 2015

Celotni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so v 2016 znašali 14.869  mio. EUR (za 4,2 % ali 604 mio. EUR več kot v 2015). Prihodki od davkov so znašali  8.901 mio. EUR (za 361 mio. EUR več kot lani), prihodki od socialnih prispevkov pa 5.967 mio. EUR (za 243 mio. EUR več kot lani).

  • 27.9.2017
  • |
  • brez statusa

V letu 2016 so se povečali prihodki od davkov od dohodkov in premoženja

V letu 2016 so prihodki davkov od dohodkov in premoženja znašali 2.995 milijonov EUR, kar je 194 milijonov EUR ali 6,9 % več kot lani. Največji delež k tej rasti so prispevali prihodki od davka na dohodke gospodinjstev, tj. od dohodnine, ki so se povečali za 116 milijonov EUR in so v letu 2016 znašali 2.090 milijonov EUR. V primerjavi z letom 2015 so se prihodki od dohodnine povečali za 5,9 %.

K povečanju so prav tako prispevali prihodki davka od dohodkov pravnih oseb, ki so bili višji za 77 milijonov EUR in so v letu 2016 znašali 645 milijonov EUR. To je največ v zadnjih šestih letih in 13,5 % več kot v letu 2015.

Trend naraščanja se pri davkih na proizvodnjo in uvoz nadaljuje tudi v letu 2016

Trend naraščanja prihodkov od davkov na proizvodnjo in uvoz opažamo že od leta 2009 in tako tudi v letu 2016 beležimo 2,9 % rast v primerjavi z letom 2015 (davki na proizvodnjo in uvoz predstavljajo 66 % celotnih pobranih davkov). Davki na proizvodnjo in uvoz so se povišali za 165 milijonov EUR in so skupaj znašali 5.894 milijonov EUR. Znotraj kategorije davkov na proizvodnjo in uvoz so se najbolj zvišali prihodki od davka na dodano vrednost, ki so bili višji za 96 milijonov EUR in so znašali 3.314 milijonov EUR, kar predstavlja 56 % vseh prihodkov od davkov na proizvodnjo in uvoz.

Med davčnimi kategorijami so se najbolj povečali prihodki od socialnih prispevkov

Prihodki od socialnih prispevkov so bili glede na preteklo leto za 4,2 % oziroma 243 milijonov EUR višji (znašali so 5.967 milijonov EUR). K temu povečanju so najbolj prispevali prihodki dejanskih socialnih prispevkov gospodinjstev, ki so bili v letu 2016 višji za 130 milijonov EUR in so znašali 3.602 milijona EUR. Ti prihodki predstavljajo 60,4 % celotnih socialnih prispevkov, medtem ko socialni prispevki delodajalcev predstavljajo 37,5 % teh prihodkov. Prihodki socialnih prispevkov delodajalcev so se v primerjavi z letom prej zvišali za 105 milijonov EUR in so znašali 2.240 milijonov EUR.

V letu 2016 nižja implicitna davčna stopnja na potrošnjo, višja na kapital

Implicitna davčna stopnja na potrošnjo je bila glede na leto 2015 nižja za 0,3 odstotne točke. Celotni prihodki od davkov na potrošnjo so bili za 2,6 % višji kot v letu 2015, medtem ko so bili izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo višji za 3,9 %.

Najbolj se je glede na leto 2015 dvignila implicitna davčna stopnja na dohodke podjetij, in sicer za 0,7 odstotne točke. Dvig lahko med drugim pripisujemo zvišanju prihodkov davka od dohodka pravnih oseb.

Grafikon 1: Prihodki države od glavnih kategorij davkov in socialnih prispevkov, Slovenija
Grafikon 1: Prihodki države od glavnih kategorij davkov in socialnih prispevkov, Slovenija
Oznake po ESR 2010:
D.2 davki na proizvodnjo in uvoz
D.5 tekoči davki na dohodek, premoženje, itd.
D.61 neto socialni prispevki
Vir: SURS
Tabela 1: Glavne kategorije davkov in socialnih prispevkov po ESR 2010, Slovenija
2010201120122013201420152016
Mio. EUR
Skupaj 113.52113.59613.45213.35713.77214.26414.869
Davčni prihodki8.0248.0727.9497.9708.2878.5408.901
  Davki na proizvodnjo in uvoz5.1005.1755.2205.4225.5845.7295.894
  Davki na dohodke, premoženje, itd.2.9102.8862.7192.5402.6932.8012.995
  Davki na kapital1412108101012
Socialni prispevki5.4975.5245.5035.3875.4855.7245.967
% BDP
Skupaj 137,336,937,336,936,636,736,8
Davčni prihodki22,121,922,022,022,022,022,0
  Davki na proizvodnjo in uvoz14,114,014,515,014,814,814,6
  Davki na dohodke, premoženje, itd.8,07,87,57,07,27,27,4
  Davki na kapital0,00,00,00,00,00,00,0
Socialni prispevki15,215,015,314,914,614,714,8
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.