Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, november 2018

Povprečna bruto plača za november 2018 za 8,1 % višja od plače za oktober 2018

Povprečna bruto plača za november 2018 je znašala 1.812,73 EUR in je bila nominalno za 8,1 %, realno pa za 8,0 % višja od plače za oktober 2018. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2018.

  • 15.1.2019
  • |
  • začasni podatki

Občutna razlika v višini povprečne plače (glede na plačo za oktober 2018) predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2018
Povprečna bruto plača za november 2018 je znašala 1.812,73 EUR; od bruto plače za oktober 2018 je bila višja, nominalno za 8,1 %, realno pa za 8,0 %. Povprečna neto plača za november 2018 je znašala 1.186,25 EUR in je bila od neto plače za oktober 2018 nominalno višja za 9,2 %, realno pa višja za 9,1 %.

Zvišanje povprečne plače za november glede na plačo za oktober je bilo tudi v letu 2018 kot v prejšnjih letih predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november.

Izredno izplačilo je s plačo za november 2018 prejelo 23,2 % vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 1,9 odstotne točke več, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2017). Izredno izplačilo, izplačano s plačo za november 2018, je v bruto znesku znašalo povprečno 667,04 EUR, kar je za 1,0 % več od višine povprečnega izrednega izplačila, izplačanega s plačo za november 2017.

Povprečna plača za november 2018 je bila višja tudi od plače za november 2017: v bruto znesku nominalno za 3,2 % (oz. realno za 1,2 %), v neto znesku pa nominalno za 3,0 % (oz. realno za 1,0 %).

Povprečna plača opazno višja le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za november 2018 je bila glede na plačo za oktober 2018 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 12,6 %, v javnem sektorju pa za 3,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,5 %).

Povprečna plača za november 2018 višja od plače za oktober 2018 v vseh dejavnostih
Povprečna neto plača za november 2018 se je v primerjavi s plačo za oktober 2018 zvišala v vseh dejavnostih; najmanj se je zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 0,2 %), najbolj pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 22,7 %). Za več kot 15,0 % se je zvišala še v naslednjih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (za 17,1 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 16,7 %) in oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 15,6 %).

Povprečna neto plača za november 2018 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (znašala je 1.819,75 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2018Ø I-XI 2018Ø IX-XI 2018XI 2018
X 2018
XI 2018
XI 2017
Ø I-XI 2018
Ø I-XI 2017
EURindeks
Bruto1.812,731.672,241.707,60108,1103,2103,4
Javni sektor1.989,901.934,411.945,13102,8101,7102,9
  od tega sektor država1.931,111.919,671.925,32100,7101,0102,2
Zasebni sektor1.731,131.549,511.597,62111,2104,2104,1
Neto1.186,251.086,271.111,88109,2103,0102,9
Javni sektor1.283,631.245,991.253,31103,1101,4102,5
  od tega sektor država1.243,951.238,621.241,46100,5100,7101,8
Zasebni sektor1.141,401.011,501.046,39112,6104,0103,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za november 2018 bodo objavljeni 25. januarja 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.