Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2019

Letna rast cen v januarju 2019 1,1-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−1,1 %)

V januarju smo na letni ravni zabeležili 1,1-odstotno inflacijo. Na mesečni ravni pa so predvsem zimske razprodaje oblačil in obutve inflacijo znižale, tako da je bila –1,1-odstotna.

  • 6.2.2019
  • |
  • končni podatki

Na letni ravni 1,1-odstotna rast cen

V januarju 2019 smo imeli na letni ravni 1,1-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,5-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotna).
 
V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 2,6 %, blago pa za 0,4 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 0,9 % oz. 0,6 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,6 %.
 
K letni inflaciji so največ (skupaj 0,3 odstotne točke) prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine električna energija, plin in druga goriva (najbolj toplotna energija, ki se je podražila za 17,5 %). Za prav toliko (0,3 odstotne točke) so inflacijo zvišale višje cene blaga in storitev iz skupine rekreacija in kultura (oprema za šport se je podražila za 15,2 %, počitniški paketi pa za 5,1 %). 0,2 odstotne točke so prispevale še dražje storitve restavracij in hotelov (za 3,1 %).

Letno inflacijo so na drugi strani (za 0,3 odstotne točke) znižali cenejši proizvodi iz skupine transport; avtomobili so se pocenili za 2,4 %, bencin za 7,4 % in dizelsko gorivo za 2,8 %.
 

Mesečno rast cen znižali zimske razprodaje in cenejši naftni derivati

Cene v januarju 2019 so bile v povprečju za 1,1 % nižje kot v prejšnjem mesecu.
 
Januarska deflacija je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve (za 13,4 %), ki so inflacijo znižale za 1,0 odstotne točke. Nadaljnje 0,3 odstotne točke so prispevali cenejši naftni derivati (tekoča goriva so se pocenila za 6,0 %, goriva in maziva za osebne avtomobile pa za 4,5 %). 0,2 odstotne točke so mesečno raven cen znižali cenejši počitniški paketi (za 7,2 %), 0,1 odstotne točke pa še cenejša električna energija (za 1,5 %).
 
Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,3 odstotne točke zvišale dražja hrana in brezalkoholne pijače (za 1,5 %); najbolj višje cene mesa (za 1,9 %) in zelenjave (za 4,0 %). Po 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišali še dražje gostinske storitve (za 1,6 %) ter drugi rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,2 %).   
 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2019 1,2-odstotna (v januarju 2018 je bila 1,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,9-odstotna. 
 
Storitve so se v letu dni podražile za 2,6 %, blago pa za 0,4 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 0,7 % oz. 0,5 %, cene trajnega blaga pa znižale za 1,5 %.
  
 
Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2018 1,6-odstotna (v novembru 2018 je bila 1,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v novembru 2018 2,0-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji in na Portugalskem (0,6-odstotna), najvišja pa v Estoniji (3,3 %); v Sloveniji je bila 1,4-odstotna.

Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2018 in 2019
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2018 in 2019
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
I 19
I 18
I 19 
XII 18
I 19–II 18
I 18–II 17
I 19
Ø 15 
Skupaj101,198,9101,7102,32
01 Hrana in brezalkoholne pijače100,8101,5102,5106,26
02 Alkoholne pijače in tobak100,8100,8101,5104,59
03 Oblačila in obutev100,586,699,390,05
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,599,6104,0107,67
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,599,4100,8101,30
06 Zdravstvo101,699,8101,4102,56
07 Prevoz98,098,5100,696,59
08 Komunikacije102,1100,0100,6105,55
09 Rekreacija in kultura102,798,7101,599,33
10 Izobraževanje101,6100,1103,3106,00
11 Restavracije in hoteli103,1101,6102,6107,43
12 Raznovrstno blago in storitve100,899,3101,7104,23
  Blago100,498,6101,4100,94
  Storitve102,699,5102,3105,31
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
I 19
I 18
I 19 
XII 18
I 19–II 18
I 18–II 17
I 191)
Ø 15 
Skupaj1,2-0,91,9102,78
01 Hrana in brezalkoholne pijače0,91,62,5106,09
02 Alkoholne pijače in tobak0,60,61,3104,42
03 Oblačila in obutev0,2-14,1-1,188,63
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,1-0,34,6108,77
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,7-0,40,399,94
06 Zdravstvo2,40,02,2103,50
07 Prevoz-1,9-1,81,497,60
08 Komunikacije2,30,01,2106,16
09 Rekreacija in kultura2,3-0,61,6101,09
10 Izobraževanje1,60,13,0105,70
11 Restavracije in hoteli3,31,62,9107,95
12 Raznovrstno blago in storitve0,5-0,31,1104,24
  Blago0,4-1,41,6100,67
  Storitve2,60,12,4106,49
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO


Novosti in metodološke spremembe v letu 2019

Podobno kot v prejšnjih letih smo spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih za leto 2015, preračunanih na cene iz decembra 2018. Uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin temeljijo na podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo za leto 2017, prav tako preračunanih na cene iz decembra 2018.

Nekoliko smo revidirali tudi seznam izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, in seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev.Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.