Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, november 2018

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v novembru 2018 nižji kot v prejšnjem mesecu

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v novembru 2018 za 0,3 % nižji kot v prejšnjem mesecu in za 7,9 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 31.1.2019
  • |
  • začasni podatki
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini na mesečni ravni nekoliko nižji  

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v novembru 2018 po več zaporednih mesecih rasti nižji, in sicer za 0,3 %. Nižji je bil zaradi znižanja obsega prodaje v storitvenih dejavnostih (za 0,4 %), medtem ko je bil v trgovini višji (za 0,2 %). V storitvenih dejavnostih se je najbolj znižal v poslovanju z nepremičninami (za 9,9 %). Nižji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,5 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,8 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,5 %). V dejavnosti promet in skladiščenje je bil višji (za 1,5 %), v gostinstvu pa je bil enak kot v prejšnjem mesecu.    

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini višji kot v novembru 2017
 
Glede na november 2017 je bil obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini v novembru 2018 za 7,9 % višji. Na letni ravni je bil do novembra 2018 višji v vseh mesecih tega leta, tako v trgovini kot tudi v storitvenih dejavnostih. V storitvenih dejavnostih je bil v novembru 2018 glede na isti mesec prejšnjega leta višji v vseh skupinah dejavnosti, razen v poslovanju z nepremičninami. Najizraziteje se je zvišal v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,8 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (za 10,7 %).
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
XI 2018
X 2018
XI 2018
XI 2017
I-XI 2018
I-XI 2017
XI 2018
Ø 2015
Skupaj G-N1)99,7107,9107,5125,2
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil100,2108,1107,0125,8
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil101,5105,1113,1149,3
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili99,7110,3109,1126,7
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili101,1106,1102,7120,0
H-N Storitvene dejavnosti1)99,6107,9107,8124,6
H Promet in skladiščenje101,5111,8108,9142,0
49 Kopenski promet; cevovodni transport101,0111,4110,4136,1
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,9116,7109,7160,5
53 Poštna in kurirska dejavnost104,099,297,2100,8
I Gostinstvo100,0103,1102,3120,4
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve103,9101,794,7104,5
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač101,0107,2107,9136,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti99,2105,2106,0109,6
58 Založništvo107,1120,7103,195,9
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi97,4114,7110,7131,7
60 Radijska in televizijska dejavnost96,391,194,088,2
61 Telekomunikacijske dejavnosti97,999,099,389,0
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti98,8104,6110,0127,3
63 Druge informacijske dejavnosti102,0130,1127,3183,4
L Poslovanje z nepremičninami90,189,188,193,1
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)97,5110,7113,2115,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti99,7109,2107,6107,4
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje98,5116,5121,5153,8
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje96,0115,5116,2106,1
73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,194,399,7115,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti98,8107,2104,3142,3
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti99,5102,2110,2134,4
77 Dajanje v najem in zakup78,3120,6148,4174,5
78 Zaposlovalne dejavnosti100,6102,4112,5145,8
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,698,3103,9127,2
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,0105,0100,6104,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice97,798,0103,5114,2
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti93,6108,5109,4154,7
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81). Podatki za te dejavnosti so na voljo samo v originalni obliki; na voljo so namreč za leta od 2015 naprej in jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.