Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, junij 2017

Letna rast cen v juniju 2017 0,9-odstotna, mesečna rast cen pa 0,0-odstotna

Na letni ravni smo tudi v juniju 2017 imeli inflacijo, tokrat je bila 0,9-odstotna. Na mesečni ravni so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale nespremenjene. Rast cen je bila v prvi polovici letošnjega leta 1,7-odstotna (v 2016 v istem obdobju 1,3-odstotna).

  • 30.6.2017
  • |
  • končni podatki

Na letni ravni cene v povprečju višje

V juniju 2017 smo imeli na letni ravni 0,9-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,3-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,5-odstotna).

Cene blaga so bile v juniju 2017 v primerjavi z junijem 2016 v povprečju višje za 0,5 %, cene storitev pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,2 %, cene trajnega blaga in cene poltrajnega blaga pa so se znižale (za 1,6 % oz. za 0,2 %).

V juniju 2017 so k letni inflaciji prispevali največ, po 0,2 odstotne točke, dražja sadje (za 10,3 %) in obutev (za 7,8 %).

Letno inflacijo so ublažile nižje cene oblačil in rabljenih avtomobilov (vsaka od omenjenih skupin je prispevala po 0,2 odstotne točke). Oblačila so bila cenejša za 2,9 %, rabljeni avtomobili pa 9,4 %.

 

Gibanje cen v prvi polovici leta

V prvi polovici leta 2017 so se cene najbolj zvišale v skupini rekreacija in kultura (za 5,2 %); znotraj skupine so se najbolj podražili počitniški paketi, in sicer za 14,7 %. Sledile so višje cene v skupini oblačila in obutev (za 3,4 %); v tej skupini se je najbolj podražila obutev (za 13,3 %).

Znižanje cen smo v prvi polovici leta zabeležili v skupinah komunikacije, zdravstvo ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (v vsaki izmed teh skupini so se cene v povprečju znižale za 0,5 %).

 

Cene na mesečni ravni v povprečju nespremenjene

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

K mesečni rasti cen so 0,3 odstotne točke prispevale višje cene počitniških paketov (za 10,2 %), po 0,1 odstotne točke pa višje cene telefonskih in telefaks storitev (za 1,2 %)  ter druge podražitve.

K skupnemu padcu cen so po 0,1 odstotne točke prispevale nižje cene sadja (to je bilo cenejše za 6,9 %), oblačil in obutve (za 1,5 %) ter pogonskih goriv (dizelsko gorivo je bilo cenejše za 2,3 %, bencin pa za 2,5 %), zelenjava razen krompirja (za 7,1 %) in ostale pocenitve v juniju.

 

 Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2017 tudi 0,9-odstotna (v juniju 2016 je bila 0,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,1-odstotna. 

Blago se je v juniju 2017 na letni ravni podražilo za 0,3 %, storitve pa za 1,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 1,1 %. Poltrajno in trajno blago pa sta se pocenila za 1,4 % oz. 1,5 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2017 1,4-odstotna (v aprilu 2017 1,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,6-odstotna (v aprilu 2017 2,0-odstotna); najnižja je bila na Irskem (0,0-odstotna), najvišja pa v Estoniji (3,5-odstotna); v Sloveniji je bila 1,5-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 17
VI 16
VI 17
V 17 
VI 17 
XII 16
I–VI 17
I–VI 16
VI 17–VII 16
VI 16–VII 15
VI 17
Ø 15 
Skupaj100,9100,0101,7101,6101,0101,96
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,398,9102,1102,4102,0103,19
02 Alkoholne pijače in tobak101,699,9101,6101,5100,9101,92
03 Oblačila in obutev100,398,5103,499,999,4105,93
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,4100,1101,9102,5100,9101,48
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,699,799,5100,1100,2100,07
06 Zdravstvo99,9100,299,5100,7100,6100,73
07 Prevoz100,199,1100,8102,8100,598,00
08 Komunikacije100,7101,199,5102,0102,2104,05
09 Rekreacija in kultura100,6103,2105,2100,2100,7103,06
10 Izobraževanje100,5100,0100,2100,5100,3100,55
11 Restavracije in hoteli101,6100,2102,5101,2101,6104,12
12 Raznovrstno blago in storitve101,0100,0100,6101,6101,6102,40
  Blago100,599,4101,3101,5100,6101,00
  Storitve101,7101,2102,6101,9101,9104,04
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 17
VI 16
VI 17
V 17 
VI 17 
XII 16
I–VI 17
I–VI 16
VI 17–VII 16
VI 16–VII 15
VI 171)
Ø 15 
Skupaj0,9-0,11,51,71,0101,76
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,2-0,62,22,21,6102,75
02 Alkoholne pijače in tobak1,7-0,11,81,71,0101,98
03 Oblačila in obutev-1,0-1,60,6-0,8-1,0104,02
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,60,12,02,91,0101,52
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,6-0,2-0,6-0,3-0,299,43
06 Zdravstvo-0,40,2-0,70,60,6100,65
07 Prevoz0,4-0,90,83,30,898,34
08 Komunikacije1,01,1-0,11,92,1104,08
09 Rekreacija in kultura1,32,25,00,50,6103,13
10 Izobraževanje0,50,00,10,50,4100,67
11 Restavracije in hoteli1,20,22,10,91,5103,83
12 Raznovrstno blago in storitve1,30,10,52,12,1102,93
  Blago0,3-0,61,01,60,5100,41
  Storitve1,80,72,21,91,9104,10
1) Indeksi.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.