Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, marec 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v prvem četrtletju 2017 glede na isto obdobje 2016 višja za 6,6 %

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bili v marcu 2017 na mesečni ravni ponovno višji. V prvem četrtletju 2017 se je v primerjavi z enakim obdobjem lani industrijska aktivnost zvišala za 6,6 %.

  • 10.5.2017
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v marcu 2017 za več kot odstotek višja kot v februarju

Industrijska aktivnost je bila v marcu 2017 glede na prejšnji mesec višja za 1,4 %, večinoma zaradi predelovalnih dejavnostih. V slednjih je bila vrednost industrijske proizvodnje višja za 1,6 %.
V prvem četrtletju 2017 glede na isto obdobje lani se je vrednost industrijske proizvodnje zvišala za 6,6 %: v rudarstvu za 14,1 %, v predelovalnih dejavnostih za 6,7 % in v oskrbi z elektriko, plinom in paro za 3,0 %. V isti primerjavi se je industrijska aktivnost glede na tehnološko zahtevnost zvišala v vseh kategorijah.

Prihodek od prodaje v industriji v marcu 2017 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje industrijske proizvodnje se je v marcu 2017 na mesečni ravni zvišal za 2,2 %, od tega v predelovalnih dejavnostih za 3,7 %, medtem ko je v rudarstvu upadel za 1,1 %.
V prvem četrtletju 2017 so industrijska podjetja v povprečju ustvarila za 4,6 % več prihodkov od prodaje kot v istem obdobju lani.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v marcu 2017 na mesečni ravni za več kot odstotek višja

Celotna vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v marcu 2017 za 1,5 % višja kot v prejšnjem mesecu.
Vrednost zalog vztrajno narašča in je bila v prvem četrtletju 2017 za 5,6 % višja kot v istem obdobju lani.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za marec 2017 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. maja 2017.

Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,4109,8106,6121,4
B Rudarstvo115,8138,9114,1108,1
C Predelovalne dejavnosti101,6110,5106,7123,6
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro96,998,3103,099,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,2107,6106,8119,0
  AE Energenti100,0104,1104,6100,5
  AI Surovine100,6109,0107,0123,1
B Proizvodi za investicije103,2110,3105,6130,0
C Proizvodi za široko porabo102,7112,7105,4119,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,2108,8107,8110,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo103,5113,3104,7121,3
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi104,6113,6105,6169,3
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi104,5113,8107,9124,4
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,7111,4107,9128,4
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,7103,1101,4100,7
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,2109,2104,6115,5
B Rudarstvo98,9116,4120,494,4
C Predelovalne dejavnosti103,7112,0106,4116,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,3109,8107,4119,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,3109,6107,1119,9
B Proizvodi za investicije101,6106,3103,4117,9
C Proizvodi za široko porabo103,3111,7104,3109,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,5117,0110,596,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,7106,7101,8112,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,5106,6105,6116,6
B Rudarstvo115,774,373,464,5
C Predelovalne dejavnosti101,4106,9105,9117,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,3101,0101,1106,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,0101,6101,6107,2
B Proizvodi za investicije103,3112,7109,4129,7
C Proizvodi za široko porabo101,0110,8109,0122,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,2112,0107,760,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,5110,6108,9141,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z januarjem 2017 smo začeli objavljati podatke o indeksu industrijske proizvodnje po tehnološki zahtevnosti. Časovne vrste podatkov so preračunane za nazaj za obdobje od januarja 2010 dalje in so objavljene na podatkovnem portalu SI-STAT.                                                    

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leti 2016 in 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni najkasneje do 10. avgusta 2017.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.