Aktivno prebivalstvo, Slovenija, januar 2017

Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2017 glede na december 2016 zmanjšalo za 0,2 %

Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2017 znižalo na približno 822.700. Število delovno aktivnih moških se je znižalo za 0,4 %, število delovno aktivnih žensk pa se je neznatno zvišalo (na približno 374.600). V januarju 2017 je bila povprečna starost delovno aktivnih oseb 42,5 leta.

  • 16.3.2017
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v januarju 2017 nižje kot v decembru 2016

Število delovno aktivnih oseb se je v januarju 2017 glede na december 2016 znižalo za približno 1.800 ali za 0,2 % (na približno 822.700), glede na januar 2016 pa se je zvišalo, in sicer za 3,1 %. Glede na december 2016 se je število delovno aktivnih moških znižalo za 0,4 %  (na približno 448.100), število delovno aktivnih žensk pa se je nekoliko zvišalo (na približno 374.600).

Povprečna starost delovno aktivnih oseb na trgu dela je bila v januarju 2017 42,5 leta. Delovno aktivne ženske so bile v povprečju starejše od delovno aktivnih moških, in to za 0,5 leta; stare so bile povprečno 42,7 leta. Pred desetimi leti v istem obdobju je bilo ravno obrnjeno: vse delovno aktivne osebe so bile v povprečju za 2,1 leta mlajše; delovno aktivni moški pa so bili v povprečju za 0,6 leta starejši od delovno aktivnih žensk (stari so bili povprečno 40,7 leta).

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v dvanajstih dejavnosti zmanjšalo, v osmih pa povečalo. Najbolj se je povečalo v drugih raznovrstnih dejavnostih, za 1,4 % (na nekaj več kot 36.700), najbolj zmanjšalo pa v gradbeništvu, in sicer za 2,6 % (na približno 50.800). Povprečna starost delovno aktivnih oseb v drugih raznovrstnih dejavnostih je bila 40,2 leta, v gradbeništvu pa še za 1,9 leta višja. V obeh omenjenih dejavnostih so bili številnejši delovno aktivni moški.

Obveščamo vas, da bomo naslov prve objave in elektronske objave podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu, ki se je doslej glasil Aktivno prebivalstvo, Slovenija z naslednjo objavo (za februar 2017) spremenili v Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija.

Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2017
Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
I 2017 I 2017 
XII 2016
I 2017
I 2016
število indeks
Delovno aktivno prebivalstvo822.66099,8103,1
Zaposlene osebe735.81399,8103,4
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah687.09899,9103,6
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah48.71597,8101,2
Samozaposlene osebe86.84799,7100,2
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki62.913100,1102,6
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.556100,2101,8
   Samozaposlene osebe - kmetje17.37898,191,9
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.